En funcionament el primer mòdul de suport als CAP a la Regió Sanitària Metropolitana Sud