Isabel Rosich Martí, coordinadora de Farmàcia del SAP Alt Penedès i Garraf, defensa la seva tesi doctoral i obté menció 'cum laude'