La importància de les sinergies entre equips multidisciplinaris a l’Hotel Salut Sant Joan Despí