Es publica l'oferta de 32 places IIR i 61 MIR a l'Atenció Primària Costa Ponent