1.000 famílies ja han sigut ateses per la Unitat de Genètica Clínica de l’HUB

- Recerca

La Unitat Genètica Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), integrada al Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud (LCTMS), celebra una nova fita: ha atès més de mil famílies en menys de tres anys de funcionament.

Centrada en l’atenció d’individus amb malalties hereditàries o amb la sospita de desenvolupar-les, així com en l’estudi dels familiars en risc, la consulta d’Assessorament Genètic resulta essencial per a la gestió emocional i la presa de decisions mèdiques, socials i vitals relacionades amb aquestes malalties.

En els darrers mesos, s’ha ampliat tant els recursos humans com l’activitat assistencial d’aquesta Unitat, amb un equip format per dues assessores genètiques acreditades pel European Board of Medical Genetics (EBMG).

Així mateix, la Unitat manté una estreta col·laboració amb el Grup de Malalties Minoritàries de l’HUB i la Unitat de Genètica Molecular de l’hospital. Això permet avançar en el diagnòstic, seguiment i tractament de les malalties minoritàries. Aquesta sinergia facilita també la interpretació dels resultats genòmics, l’elaboració de protocols d’actuació i el suport a la recerca, aprofitant al màxim els recursos del sistema.

D’altra banda, s’han establert sinergies transversals amb facultatius especialistes d’altres serveis de l’Hospital de Bellvitge per al diagnòstic, seguiment i tractament de diverses malalties genètiques com les distròfies de retina, malalties neurològiques, renals, pulmonars i cardíaques, entre altres.

A més, ja s’està generant coneixement per contribuir i poder aplicar teràpies gèniques com les d’oftalmogenètica i de neurogenètica, a partir de les dades recopilades.

L’HUB, cap a l’excel·lència en medicina personalitzada

El projecte forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial II (PECT-II) 4locaLHealth: Recerca, Innovació i Salut al territori a través de la medicina personalitzada – Ajuntament de L’Hospitalet. Aquesta inversió contribueix a l’objectiu que s’ha marcat l’HUB de ser un centre referent en malalties minoritàries de l’adult a través de la Medicina Personalitzada i a posicionar el node biomèdic de L’Hospitalet.

La Medicina 5P –Personalitzada, Predictiva, Preventiva, Participativa i Poblacional- aporta gran valor en les malalties de caràcter hereditari, especialment en el cas de les malalties minoritàries i oncològiques on l’assessorament genètic del pacient i dels seus familiars és essencial.

A més, la creació de la Unitat Genètica Clínica de l’HUB ha estat cofinançada en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.