Nolla Solé, Joan Miquel_reumatologia_hub.

Nolla Solé, Joan Miquel

Cap de Servei

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona (1983). Especialista en Reumatologia (1988). Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona (1993).

Cap del Servei de Reumatologia del Hospital Universitari de Bellvitge des del 2008.

Professor del Departament de Ciències Clíniques des de 1997. Catedràtic de Universitat des del 2019.  Coordinador del Campus Bellvitge i Vicedegà Academic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona des del 2020

Màster en Gestió Hospitalària i en Serveis Sanitaris per la Universitat de Barcelona (2015). Postgrau en Avaluació Econòmica de Tecnologies Sanitàries per la Universitat Pompeu Fabra (2016).

Acreditació de Recerca Avançada emesa per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2016). Autor de més de 200 publicacions indexades, ha dirigit 14 tesis doctorals.