Nolla Solé, Joan Miquel_reumatologia_hub.

Nolla Solé, Joan Miquel

Cap de Servei

Catedràtic d’Universitat.

Vicedegà acadèmic de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Coordinador del Campus Bellvitge de la Universitat de Barcelona

Acreditació de recerca avançada emesa per l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). Reconeixement, per part de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), de cinc trams consolidats de recerca. Director de 16 tesis doctorals.

Màster en Gestió Hospitalària i Serveis Sanitaris per la Universitat de Barcelona. Posgrau en Avaluació Econòmica de Tecnologies Sanitàries per la Universitat Pompeu Fabra.

President de la Societat Catalana de Reumatologia (2018 – 2021). Actualment, secretari general de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

Premi a l’excel·lència professional atorgat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona