Anatomía Patológica

Presentación

El Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Bellvitge se encarga de los estudios de Anatomía Patológica de la zona sur del Hospitalet de Llobregat y el Prat de Llobregat.

La cartera de servicios se completa con estudios de biopsias y piezas quirúrgicas, citologías y autopsias, así como un amplio espectro de técnicas especiales, inmunohistoquímiques y moleculares. También realiza citohematologia y técnicas decitometría de flujo en enfermedades hematológicas. Participa en controles de calidad externos con una óptima valoración. Está inmerso en un programa piloto de implementación de Patología Digital. Los datos de actividad asistencial del año 2017 son de 35.543 estudios de biopsias y piezas quirúrgicas (55.515 muestras y 125.398 bloques de parafina), 33.974 citologías (19.787 hospitalarias, y 14.187 de atención primaria), 56 autopsias, 11.397 técnicas moleculares, procesar 2.640 muestras por análisis inmunofenotípico por citometría de flujo. 

El Servicio dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad y está acreditado acorde con la norma ISO 15189 para las pruebas de Biopsias Ginecológicas y Citología Cérvico-Vaginal. Está acreditado por la formación MIR en Anatomía Patológica, y dispone de una Escuela de Citología, que hace formación específica a técnicos de grado superior de Técnico de Anatomía Patológica y Citología y que tiene como objetivo la adquisición de habilidades para trabajar como citotécnico.

Aspectos relevantes

 • Patologia Quirùrgica (biòpsies)
 • Citopatologia
 • Citohematologia
 • Autòpsies
Anatomia Patològica Diagnòstica HUB

 • Immunohistoquímica automatitzada (Catàleg de més de 110
 • anticossos primaris)
 • Clonalitat neoplàsies limfoides
 • Estudi expressió-amplificació Her2Neu (Immunohistoquímica, ISH)
 • Estudi mutacional de p53
 • Estudi mutacional de cKit-PDGFra
 • Estudi mutacional de Kras
 • Estudi mutacional de beta-catenina
 • Detecció-tipificació papil•loma virus i poliomavirus
 • Cribratge HPV (Hybrid capture 2)
 • Pronòstic melanoma uveal
 • Pronòstic-predicció resposta neoplàsies SNC (ISH 1p19q)
 • Tumors germinals (ISH isocromosoma 12)
 • Estudi de càncer familiar
 • Gens reparadors (Immunohistoquímica MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
 • Inestabilitat de microsatèl•lits (Multiplex-PCR-seqüenciació)
Neuropatologia HUB

 • Patologia tumoral SNC-SNP
 • Malalties neurodegeneratives
 • Malalties priòniques
 • Banc de teixits nerviosos
Patologia molecular diagnòstica-pronòstica-predictiva HUB

 • Microscòpia electrònica
 • Diagnòstic neoplàsies indiferenciades
 • Patologia renal (glomerulopaties, trasplantament)
 • Patologia neuromuscular
 • Malalties metabòliques
 • Enzimohistoquímica malalties musculars
 • Patologia oftàlmica
 • Estudi de gangli sentinella (càncer de mama, cap i coll, cèrvix-vulva, melanoma)
 • mfoides
 • Banc de tumors (Congelació isopentà líquid, conservació –80ºC)
 • Construcció de Tissue-microarrays de mostres parafinades
 • Patologia del trasplantament hepàtic, renal, cardíac. 
Altres procediments Anatomia Patològica HUB

Investigación

Línies de recerca

 • Càncer ginecològic (Xavier Matias-Guiu, August Vidal, Ester Guerra)
 • Càncer mamari (Teresa Soler, Anna Petit, Rosario Taco, Isabel Català)
 • Quimioresistència i xenografts ortotòpics (Enric Condom)
 • Tumors limfoides i hematopoiètics (Fina Climent)
 • Càncer d'origen desconegut (Maria Pané)
 • Malalties de cap i coll (Montserrat Gomà)
 • Genètica molecular humana (Montse Olivé)
 • Neurooncologia (Noemí Vidal)
 • Neuropatologia (Isidre Ferrer)
 • Envelliment i càncer (Rosa M. Penin)
 • Sarcomes (Xavier Sanjuan)

Publicacions destacades

 • Piulats JM, Vidal A, García-Rodríguez FJ, Muñoz C, Nadal M, Moutinho C, Martínez-Iniesta M, Mora J, Figueras A, Guinó E, Padullés L, Aytés À, Molleví DG, Puertas S, Martínez-Fernández C, Castillo W, Juliachs M, Moreno V, Muñoz P, Stefanovic M, Pujana MA, Condom E, Esteller M, Germà JR, Capella G, Farré L, Morales A, Viñals F, García-Del-Muro X, Cerón J, Villanueva A. Orthoxenografts of Testicular Germ Cell Tumors Demonstrate Genomic Changes Associated with Cisplatin Resistance and Identify PDMP as a Resensitizing Agent. Clin Cancer Res. 2018 24:3755-3766.
 • Losa F, Iglesias L, Pané M, Sanz J, Nieto B, Fusté V, de la Cruz-Merino L, Concha Á, Balañá C, Matías-Guiu X. 2018 consensus statement by the Spanish Society of Pathology and the Spanish Society of Medical Oncology on the diagnosis and treatment of cancer of unknown primary.  Clin Transl Oncol. 2018 20:1361-1372.
 • Dahl-Halvarsson M, Olivé M, Pokrzywa M, Ejeskär K, Palmer RH, Uv AE, Tajsharghi H. Drosophila model of myosin myopathy rescued by overexpression of a TRIM-protein family member. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018 ;115(28):E6566-E6575. 
 • Digital quantification of KI-67 in breast cancer. Del Rosario Taco Sanchez M, Soler-Monsó T, Petit A, Azcarate J, Lasheras A, Artal C, Gil M, Falo C, Pla MJ, Matias-Guiu X.Virchows Arch. 2018 Nov 21. doi: 10.1007/s00428-018-2481-3
 • Bosse T, Nout RA, McAlpine JN, McConechy MK, Britton H, Hussein YR, Gonzalez C, Ganesan R, Steele JC, Harrison BT, Oliva E, Vidal A, Matias-Guiu X, Abu-Rustum NR, Levine DA, Gilks CB, Soslow RA. Molecular Classification of Grade 3 Endometrioid Endometrial Cancers Identifies Distinct Prognostic Subgroups. Am J Surg Pathol. 2018 42:561-568

Docencia

Docència de Grau

 • Els facultatius del Servei imparteixen docència en el Grau de Medicina al 4at Curs. (Assignatura: Anatomia patològica)
 • Existeix un Programa de Formació de 4 anys a l’Especialitat d’ Anatomia Patològica: Total 8 Residents. Dos Residents per any.

Màsters i cursos acreditats

 • Curs de l'Escola de Citologia: Curs teòric-pràctic de 1200 hores que té com a objectiu l’adquisició d’habilitats per a treballar com a citotècnic, utilitzant com a principal eina la integració en l’equip de treball de la Secció de Citodiagnòstic. Requisits: Títol de grau superior de Tècnic d’Anatomia Patològica i Citologia. Nº alumnes: 6 per any. Període: 11 mesos, de gener a novembre.
 • MIR HUB

Ubicación

Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta -1

Telèfon 93 260 75 02