Primera ablació d’un tumor maligne de mama amb microones a Catalunya

- Innovació

L’Hospital Universitari de Bellvitge ha dut a terme un procediment d'ablació percutània d'un tumor maligne de mama amb microones, emmarcat en l’assaig "Registre nacional de pacients amb càncer de mama tractades mitjançant termoablació amb microones” i encapçalat pel Dr. Miguel Chiva. La intervenció, que es va realitzar amb anestèsia local, és la primera feta a Catalunya dins d’aquest assaig i suposa un important avenç en el tractament del càncer de mama.

El procediment va ser liderat per la Dra. Anna Gumà, especialista de la Secció de Mama del Servei de Diagnòstic per la Imatge, i la Dra. Amparo Garcia Tejedor, metgessa adjunta del Servei de Ginecologia. L’ablació percutània d'un tumor maligne de mama amb microones actualment és una tècnica destinada a totes aquelles dones que pateixen càncer de mama i no es poden sotmetre a una intervenció quirúrgica.

L’ablació de tumors malignes de mama amb microones és una tècnica similar a l’ablació amb radiofreqüència, que ja es realitza a l’Hospital Universitari de Bellvitge des de l’any 2020. Els microones permeten un millor control ecogràfic i possibiliten que el procediment sigui més ràpid i precís.

El diagnòstic de càncer de mama en dones de més de 70 anys és cada vegada més freqüent. Concretament, entre un 33% i un 47% dels nous diagnòstics és a persones més grans de 70 anys que, de vegades, presenten comorbiditats amb les que no és possible el tractament local de la malaltia mitjançant la cirurgia. Per això, oferir un tractament local alternatiu a la cirurgia en aquests casos, com ara la termoablació amb microones, suposa una gran millora per a les pacients amb càncer de mama.