El seguiment infermer en el projecte d’innovació Strack, destacat a la Reunió de Primavera de SEDENE

- Innovació

La Reunió de Primavera de la Societat Espanyola d’Infermeria Neurològica (SEDENE), celebrada aquest 14 d’abril a Madrid, ha comptat amb la participació d’Elena Martínez, infermera d'ictus del Servei de Neurociències de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).

En el marc de la taula rodona sobre continuïtat en les cures neurològiques, Martínez ha presentat una ponència titulada "Eines digitals per a la prevenció secundària dels factors de risc cerebrovascular". La infermera de l’HUB ha destacat el paper del projecte Strack, el qual utilitza una aplicació instal·lada al mòbil del pacient per dur a terme un seguiment, control i acompanyament durant els 12 mesos posteriors a un episodi d'Ictus.

Aquesta app, en conjunt amb el seguiment de la infermera d'ictus, els equips de Neurologia, la infermera d'enllaç i els equips d'Atenció Primària, promou un bon control i prevenció dels factors de risc cardiovascular, així com l'empoderament dels pacients i familiars en la seva autocura.

En concret, el programa Strack fa un seguiment intensiu del pacient pluripatològic durant la fase crònica post-ictus mitjançant monitorització remota i treball en xarxa entre hospital i Atenció Primària en un entorn d’eines i dispositius TIC. Gràcies al millor control dels paràmetres clínics, analítics i biomètrics, es redueixen reingressos i visites, augmenta l’adherència al tractament, millora la rehabilitació física i cognitiva, i es facilita la presa de decisions i la coordinació entre dispositius assistencials.

Strack forma part dels Projectes de Compra Pública d’Innovació dins el Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) i compta amb el suport del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).