Strack

Projecte pioner a Europa per a la fase crònica post-ictus

Strack fa un seguiment intensiu del pacient pluripatològic durant la fase crònica post-ictus mitjançant monitorització remota i treball en xarxa entre hospital i Atenció Primària en un entorn d’eines i dispositius TIC. 

Gràcies al millor control dels paràmetres clínics, analítics i biomètrics, es redueixen reingressos i visites, augmenta l’adherència al tractament, millora la rehabilitació física i cognitiva, i es facilita la presa de decisions i la coordinació entre dispositius assistencials.

Objectius

Strack - Innovació HUB

  • Aconseguir una millor qualitat de vida i estat clínic del pacient amb una rehabilitació integral, no només funcional i motora, sinó també cognitiva.

  • Reduir recurrència d’ictus, reingressos i visites innecessàries a l’equip mèdic.

  • Facilitar la presa de decisions, la comunicació i la coordinació entre els nivells assistencials, amb un model transversal entre hospital i Atenció Primària.

  • Augmentar l’adherència al tractament i a la rehabilitació física i cognitiva.

Solució

Imagen
Strack - Innovació HUB

En el moment de rebre l’alta, les infermeres expliquen al pacient hospitalitzat per ictus el seu Pla de Cures Personalitzat, amb accés a una app, continguts multimèdia i dispositius tecnològics, segons gravetat, edat i capacitat de recuperació.

El monitoratge remot permet que un equip de professionals multidisciplinaris de l’hospital i Atenció Primària analitzi les dades i prescrigui al pacient nous continguts: pautes d’activitat física, exercicis de rehabilitació i estimulació cognitiva, etc.

Proposta de valor

Imagen
Strack - Innovació HUB
  • Reenginyeria dels processos assistencials amb solucions digitals:

         o App mòbil per al pacient
         o App mòbil de l’equip mèdic i plataforma Orion
         o Holter per a detecció precoç de la fibril·lació auricular i altres arrítmies
         o Altres dispositius tecnològics o App per a rehabilitació

  • Pla de salut i de cures personalitzat del pacient
  • Treball en xarxa Hospital – Atenció Primària:

        o Empoderament de la infermera familiar i comunitària
        o Estandarització de visites a Atenció Primària i de l’acompanyament del pacient

*Empresa col·laboradora: Roche

 

Projecte en xifres

540
Pacients
2
Hospitals
17
CAP's de la GTMS
3
Infermeres
“No saps com evolucionaràs, però tenir l’app de Strack em dona més tranquil·litat perquè puc comunicar-me amb l’equip mèdic que em segueix”
Maria Teresa Rodríguez
pacient de l’Hospital de Bellvitge
Imagen
pacient Strack HUB-Primaria
Imagen
App STRACK HUB

La nostra App

L'app forma part de la solució digital per a la gestió integral del pacient que forma part del projecte Strack.

Gràcies a aquesta app, es duu a terme el monitoratge del pacient amb la sincronització de les diferents solucions tecnològiques que l’equip mèdic i infermer hagi establert en el Pla de Cures Personalitzat: pes (bàscula digital), HTA (sensor de freqüència cardíaca), arrítmies (Holter), activitat física (Google Fit), entre d’altres paràmetres clínics, analítics i biomèdics.

A més, inclou una biblioteca de continguts de salut prescrits per l’equip gestor basats en el Pla de Cures personalitzat.

Finançament

Imagen
ue fons

Strack s’emmarca en el programa de Projectes de Compra Pública d’Innovació dins el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), subvencionat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Equip del projecte

Neuròleg i coordinador Unitat d'Ictus. Servei de Nefrologia. HUB
Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Atenció Primària Metropolitana Sud
Neurològa. Unitat d'Ictus. Servei de Neurologia HUB
Metgessa especialista en Medicina Familiar i Comunitària Atenció Primària
Infermera Strack. Atenció Primària Metropolitana Sud
Infermera Strack. Unitat d'Ictus. Servei de Neurologia HUB
Infermer Strack. Atenció Primària Metropolitana Sud
Personal Gestió i Serveis. Atenció Primària Metropolitana Sud