Unitat de Microbioma

Som centre de referència a Catalunya i a l’Estat en microbiota i salut intestinal

L’Hospital Universitari de Bellvitge s’ha convertit en centre de referència a Catalunya i a l’Estat en l’estudi del microbioma humà, la comunitat de microorganismes variables que habita a l’aparell digestiu i a altres àrees del cos humà. La recerca en aquest àmbit ens permetrà descobrir més del nostre sistema biològic: com intervé el microbioma en els processos de defensa contra les infeccions, com influeix en el nostre sistema immunitari o la seva implicació en la salut o en certes malalties.

El primer pas ha estat la creació d’una Unitat Transversal que potencia el Trasplantament de Microbiota Fecal (TMF) per a infeccions causades per Clostridiodes difficile. Aquest bacteri produeix danys greus al colon posant, en certs casos, en risc la vida de pacients. En els casos d’infecció recidivant, el TMF és considerada l’estratègia més eficaç, superior al tractament antibiòtic.

Per combatre el C. difficile, la nostra Unitat produeix càpsules liofilitzades a partir de la femta de donants amb un microbioma intestinal sa. Aquest és un tractament oral innovador i eficaç en menys de 48 hores. L’Hospital Universitari de Bellvitge és l’únic centre de Catalunya que és capaç de fabricar càpsules liofilitzades de microbiota intestinal.

En paral·lel, s’està desenvolupant un Banc de Microbiota. Aquest Banc fa possible, d’una banda, facilitar el TMF a pacients ingressats en altres hospitals; d’altra banda, iniciar programes experimentals per explorar l’ús d’aquest trasplantament pioner en altres patologies.

Per poder tenir perfectament caracteritzat el microbioma de les mostres dipositades al Banc, és indispensable l’anàlisi d’aquestes mitjançant tècniques de seqüenciació de nova generació (NGS). Aquesta metodologia permet analitzar i quantificar la diversitat microbiana de les mostres de donants i receptors, avaluant l’impacte del TMF en altres contexts clínics. L’estudi del microbioma per NGS revolucionarà el diagnòstic microbiològic clínic en els pròxims anys i probablement contribuirà de forma important a la medicina personalitzada del futur.

Objectius

Imagen
Unitat Microbioma HUB

Facilitar el tractament de casos greus d’infecció per C. difficile, recurrents i refractaris al tractament antibiòtic.

  • Garantir la màxima seguretat del procés de TMF seleccionant adequadament els donats i monitorant els resultats i efectes adversos a curt i llarg termini dels tractaments.
  • Garantir l’accessibilitat i l’equitat en l’aplicació del trasplantament de microbiota fecal a tot el territori.
  • Disposar d’una col·lecció de mostres variada que faciliti analitzar el paper de la microbiota en altres patologies i explorar noves aplicacions dels estudis de microbioma humà.

Solució

Imagen
Unitat de microbioma HUB

S'ha creat un Banc de Microbiota amb mostres de donants sans que han passat per un cribratge específic, per satisfer necessitats assistencials i també de recerca. En aquests moments, la indicació clínica acceptada és el Trasplantament de Microbiota Fecal en infeccions greus i recurrents de C. difficile. La creació d’aquesta plataforma també permetrà la col·laboració amb altres especialitats mèdiques i altres hospitals en la identificació de casos i elaboració de protocols.

A mitjà termini, els resultats d’aquests estudis que s’estan duent a terme a l’Hospital Universitari de Bellvitge, junt amb la millora de la tecnologia per analitzar les poblacions microbianes, ens donaran més informació per poder tractar el microbioma de forma integral com a part de la medicina personalitzada.

Proposta de valor

  • Creació del Banc de Microbiota i Donacions Fecals, per facilitar el trasplantament de microbiota fecal a pacients amb malaltia greu per C. difficile.

  • Adequació d’espais i d’instal·lacions, ubicades a l’Hospital Universitari de Bellvitge.

  • Desenvolupament de les eines bioinformàtiques necessàries per a l’anàlisi del microbioma humà.

  • Aplicació de tècniques de seqüenciació de nova generació per estudiar les mostres de femta dels donants sans, dels malalts i per avaluar la recuperació de la microbiota després de la TMF.

La plataforma tecnològica

Imagen
Microbioma_donant_real HUB

El projecte compta amb els mitjans tècnics més avançats per estudiar els potencials donants, descartant patologies transmissibles i garantint la seguretat del Trasplantament de Microbiota Fecal (TMF).

Es disposa d'un laboratori especialitzat amb tot l'equipament necessari per processar i emmagatzemar les donacions congelades a -80 °C per preservar la microbiota en les millors condicions (cabina de seguretat biològica, centrifugadora, liofilitzador, incubadores per a cultiu i recompte de bacteris viables, refrigeradors, ultracongeladors, etc.).

A més, el projecte disposa de l'accés als equips necessaris per a l'estudi molecular del microbioma de donants, pacients pre i post-TMF i altres tipus de pacients (extractors d'àcids nucleics, seqüenciadors de nova generació amb tecnologia Illumina i Nanopore, servidor i equipament informàtic per elaborar les anàlisis bioinformàtiques adients).

El Projecte en xifres

150
casos recurrents/any de C.difficile a Catalunya es podrien tractar amb TMF
20%
dels pacients presenten infecció recurrent per C. difficile
85-90%
taxa de curació de la infecció per C. difficile amb TMF
2 kg
pesa en conjunt el microbioma humà, més que el cervell

Finançament

Imagen
microbioma HUB

 

Aquest projecte forma part del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial II (PECT-II) 4locaLHealth: Recerca, Innovació i Salut al territori a través de la medicina personalitzada – Ajuntament de L’Hospitalet. Subvenció a càrrec de pressupost de l’Administració (fons del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020).

 

 

 

 

Equip

Cap del Servei d’Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (HUB)
Cap del Servei de Microbiologia (HUB)
Facultativa especialista del Servei d’Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (HUB)
Facultativa especialista del Servei d’Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (HUB)
Investigadora Miguel Servet. Servei de Microbiologia (HUB)
Facultativa especialista del Servei de Microbiologia (HUB)
Coordinadora Tècnica de la Unitat de Microbioma. Servei de Microbiologia (HUB)
Tècnic de laboratori. Servei de Microbiologia (HUB)
Infermera del Servei d’Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (HUB)
Infermera del Servei d’Aparell Digestiu i de la Unitat de Malaltia Inflamatòria Intestinal (HUB)