L’HUB i el Clínic coordinen un document de consens per a la selecció de donants per a transferència de microbiota fecal

-

En els últims anys el trasplantament de microbiota fecal ha emergit com el tractament més adequat per tractar la infecció recurrent per Clostridioides difficile, amb taxes de curació global d'entre el 85 i el 90%. A Catalunya s'ha constituït un grup de treball multidisciplinari per a l’estudi i desenvolupament del trasplantament de microbiota fecal.

Recentment aquest grup de treball ha publicat un document de posicionament sobre la selecció del donant de microbiota fecal que ha estat liderat i coordinat per facultatius de l'Hospital Universitari de Bellvitge i de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquest document de posicionament està avalat per la Societat Catalana de Digestologia i per la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i de Microbiologia Clínica i té com a objectiu establir unes recomanacions per a la pràctica rigorosa d’aquesta modalitat terapèutica i al mateix temps oferir una ajuda pràctica de la metodologia a seguir.

Vegeu el document de consens Selecció de donant per a la transferència de microbiota fecal