L’Hospital de Bellvitge posa en marxa una unitat específica per millorar les alteracions de la microbiota

- Recerca

La nova Unitat Transversal per a l’Estudi del Microbioma Humà (UTMAH) potenciarà el trasplantament de microbiota i la recerca per a la seva aplicació en diferents patologies. La Unitat participa en el desenvolupament d’un sistema de trasplantament de microbiota pioner que substitueix la transferència per colonoscòpia per càpsules que poden ser ingerides pel pacient.

La microbiota intestinal és el conjunt de bacteris que es troben al tracte gastrointestinal de tots els éssers humans ja des del naixement i que juga un paper fonamental en mútiples aspectes de la fisiologia de l’hoste i en el correcte desenvolupament del sistema immune. Cada vegada són més freqüents els desequilibris en aquesta microbiota, anomenats disbiosis, que s’associen amb moltes patologies, tant digestives com extradigestives. L’expertesa adquirida en el seu tractament per l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) des de l’any 2014 es reforça amb la creació de la Unitat Transversal per a l’Estudi del Microbioma Humà (UTMAH), fruit del treball conjunt entre els serveis d’Aparell Digestiu i Microbiologia.

Un dels principals objectius de la nova unitat serà facilitar el trasplantament de microbiota fecal (TMF) als pacients afectats per la infecció provocada pel bacteri Clostridioides difficile. Es tracta d’una de les infeccions més recurrents de l’aparell digestiu, fruit d’un procés de disbiosi, i es caracteritza per episodis severs de diarrea. Tal i com destaca el Dr. Jordi Guardiola, cap del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital de Bellvitge, “el trasplantament de microbiota fecal s’ha consolidat com el tractament de referència en la infecció recurrent per C. difficile, amb taxes de curació d’entre el 85% i el 90%”.

La microbiota per al trasplantamement procedeix d’un donant sa, al qual se li practiquen una àmplia sèrie de proves per confirmar l’absència de patògens nocius per al receptor. Fins ara aquests trasplantaments s’havien de portar a terme amb una colonoscòpia, durant la qual es transferia la nova microbiota al receptor. En l’actualitat, la Unitat de Microbioma de l’HUB participa en el desenvolupament d’un sistema pioner alternatiu que permet utilitzar càpsules que són ingerides pel pacient.

Aquestes càpsules contenen una quantitat de microbiota sana equivalent a la de la colonoscòpia, però en format liofilitzat. El contingut de les càpsules s’allibera més enllà de l’estòmac i permet la reconstitució de la microbiota intestinal quan entra en contacte amb el sistema digestiu del pacient.

A Catalunya es diagnostiquen uns 1.500 casos nosocomials de colitis per C. difficile, segons dades del programa VinCat, a més d’un nombre no determinat de casos comunitaris. Una proporció no menyspreable d'aquests pacients presenta una recidiva de la infecció per C. difficile i són els que es podrien beneficiar d’un TMF. Tot i això és una terapèutica que encara està poc estesa arreu del territori i des de l'HUB es vol impulsar. 

Amb la nova unitat es potenciarà el banc de microbiota que l’HUB va posar en marxa de forma pionera l’any 2018. Per tal de fer créixer les donacions i augmentar així els trasplantaments es pretén captar més donants de microbiota a partir d’un procés d’anàlisi exhaustiu que duen a terme especialistes del Servei de Microbiologia de l’HUB per assegurar que no hi hagi presència de cap patogen en tot el procés. També és essencial el paper del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL, on s’emmagatzemaran mostres de donant i receptor per garantir la traçabilitat de tot el trasplantament.

Una palanca de canvi per a la recerca

Els avenços en els sistemes de seqüenciació de nova generació i el suport de la bioinformàtica estan propiciant un coneixement cada vegada més ampli de la microbiota intestinal i la relació que pot tenir la seva alteració amb un ampli espectre de trastorns i malalties, com ara la síndrome metabòlica, la malaltia inflamatòria intestinal, la colonització intestinal per gèrmens multirresistents o la síndrome d’intestí irritable, entre d’altres, i no únicament de caràcter digestiu.

“Els equipaments dels quals disposa el Servei de Microbiologia permetran donar suport a projectes de recerca d’altres serveis de l’HUB i també facilitar col·laboracions amb grups de recerca d’altres centres amb l’estudi del microbioma com a punt de connexió, sempre amb la vista posada en el desenvolupament de la medicina personalitzada”, explica la Dra. M. Ángeles Domínguez, cap del Servei de Microbiologia de l’HUB.

La creació de la nova Unitat de Microbioma de l’Hospital de Bellvitge forma part d’una de les set operacions integrades en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 4locaLHealth, que impulsa l’Ajuntament de l’Hospitalet per consolidar el territori del municipi com un ecosistema de recerca i innovació en salut a partir de l’activació d’un node biomèdic centrat en la medicina personalitzada. El PECT 4locaLHealth compta amb el finançament de la Generalitat i del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER de la Unió Europea.