Adele

Abordatge integral del pacient amb arrítmies utilitzant solucions innovadores

Adele (Arrítmies, DEsfibril·lació i ELEctrofisiologia) és un projecte de Compra Pública Innovadora (basada en valor). Suposa un canvi en el model de contractació clàssic en la relació amb la indústria de fabricants de dispositius i en el procés assistencial dels pacients d’una Unitat d’Arrítmies en un hospital de màxima complexitat, com és l’Hospital Universitari de Bellvitge (excloent-ne els marcapassos, que s’inclouen en el marc del projecte Ritmocore).

L’enfoc pioner d’Adele millora tant l’eficàcia com la seguretat dels procediments i el control a llarg termini dels pacients. De fet, es planteja un nou model assistencial per al pacient amb arrítmies amb solucions digitals innovadores.

S’hi inclou el seguiment remot dels dispositius cardíacs implantats i la coordinació entre diferents nivells assistencials per millorar l’eficiència dels tractaments, la seguretat i l’apoderament dels pacients.

De fet, segons dades de la Societat Espanyola de Cardiologia, un 15% de les persones de més de 50 anys pateix alguna arrítmia. Davant l’envelliment de la població i també l’alta prevalença de les patologies cardíaques, els trastorns del ritme cardíac aniran en augment. En paral·lel, també ho faran les indicacions d’implants de dispositius cardíacs i procediments d’ablació (l’aplicació d’energia amb catèters per cicatritzar zones danyades del cor per així restablir el seu ritme normal), així com altres diagnòstics i tractaments electrofisiològics.

Objectius

Imagen
Projecte Adele HUB
 • Monitorització remota del pacient.
 • Continuïtat assistencial amb Atenció Primària, hospitals generals i Unitat d’Arrítmies de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 
 • Apoderament del pacient amb un millor coneixement de la seva malaltia i una participació més activa en el seu seguiment i prevenció. 
 • Teràpia personalitzada per oferir al pacient el millor tractament amb catèter diagnòstic o d’ablació i qualsevol dispositiu de desfibril·lació.
 • Reordenació d’espais i obres, amb la construcció de cinc laboratoris de Cardiologia intervencionista (dos per a la Unitat d’Arrítmies i tres per a Hemodinàmica) i equipament de dues sales d’Electrofisiologia.
 • Reenginyeria de processos i canvis en els sistemes d’informació i integracions.
 • Millora de la detecció d’arrítmies intermitents amb eines de suport al diagnòstic i als procediments intervencionistes

Solució

Imagen
Projecte Adele HUB
 • Canvi en el model de contractació clàssic en la relació amb la Indústria de fabricants de dispositius i en el procés assistencial dels pacients de la Unitat d’Arrítmies.
 • Introducció del concepte de risc compartit, amb el qual tant els centres sanitaris com els proveïdors de dispositius són co-responsables en la consecució dels objectius proposats.
 • Desenvolupament d’un model de col·laboració amb objectius comuns i resultats centrats en els pacients.

Proposta de valor

Imagen
Projecte Adele HUB
 • Alineació de totes les parts implicades –hospital, adjudicatari i pacients- amb fites compartides per al bon desenvolupament del projecte.
 • Col·laboració estreta de la Unitat d’Arrítmies amb diversos departaments de l’hospital sense els quals es fa difícil avançar en molts aspectes: Sistemes d’Informació, Innovació, Processos, Compres, Audiovisuals, Comunicació, Atenció al Ciutadà...

El projecte en xifres

1232
pacients s’han incorporat al seguiment remot durant el 1r any
18
arrítmies ventriculars detectades (taquicàrdia ventricular, fibril·lació ventricular)
5
nous laboratoris de Cardiologia Intervencionista a l’HUB
37
milions d’euros (Compra Pública Innovadora basada en valor)

Finançament

Imagen
Gin-ERAS HUB

Adele s’emmarca en el programa de Projectes de Compra Pública d’Innovació dins el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), subvencionat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Equip del projecte