Equip facultatius i personal d'infermeria de la Unitat d'Arrítmies de l'HUB