Què fem

El Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge duu a terme les funcions atorgades per la legislació vigent (Decret 406/2006 del Departament de Salut, RD 1090/2015 i d’altres normatives que li siguin d’aplicació), com també aquelles tasques que, en el marc de les seves competències, li siguin delegades per la direcció de l’Hospital i la Gerència Territorial Metropolitana Sud.

Entre aquestes funcions, hi destaquen:

 

Image
Documentació Corporativa
Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels assaigs clínics amb medicaments i/o productes sanitaris, com a Comitè d’Ètica d’Investigació de Medicaments (CEIm).
Image
Documentació Corporativa
Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels projectes de recerca que impliquen l’ús de procediments invasius.
Image
Documentació Corporativa
Assessorament ètic i legal a investigadors i altres agents implicats en investigacions biomèdiques pertanyents a l’àmbit d’actuació del CEIm.
Image
Documentació Corporativa
Actuació com a comitè ètic assessor extern del Biobanc HUB-ICO-IDIBELL.
Image
Documentació Corporativa
Col·laboració en el manteniment del mòdul d’assaigs clínics del programa SAP Assistencial.
Image
Documentació Corporativa
Documentació Corporativa
Participació en activitats docents en institucions pertanyents al seu àmbit d’actuació o alienes a aquest.
Image
Documentació Corporativa
Avaluació dels aspectes metodològics, ètics i legals dels estudis observacionals amb medicaments, altres estudis observacionals i projectes de recerca que impliquen l’ús de mostres biològiques d’origen humà.
Image
Documentació Corporativa
Seguiment periòdic –com a mínim un cop l’any– de la situació dels diferents projectes de recerca prèviament aprovats, tant pel que fa a les modificacions substancials presentades com a la nova informació de seguretat apareguda (informes ad hoc, informes de seguretat anual, etc.)
Image
Documentació Corporativa
Certificació formal de la participació d'investigadors en projectes de recerca biomèdica avaluades pel Comitè.
Image
Documentació Corporativa
Assessorament a la gerència, direcció de centre i altres agents de les institucions pertanyents a l’àmbit d’actuació del CEIm, sobre temes d’interès general relacionats amb la seva activitat.

Contacte amb el CEIm:

presidenciaceic@bellvitgehospital.cat

Tel. 93.260 73 89

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: