Composició

President

Dr. Francesc Esteve Urbano · Metge - Medicina Intensiva Hospital Universitari de Bellvitge

Vicepresidenta

Dra. Pilar Hereu Boher · Metgessa - Farmacologia Clínica

Secretari

Dr. Enric Sospedra Martínez · Farmacèutic - Farmàcia hospitalària

Vocals

Dra. María Berdasco Menéndez · Biòloga - Membre no sanitari

Dr. Enric Condom Mundo · Metge - Anatomia Patològica

Dr. Xavier Corbella Virós · Metge - Medicina Interna

Sra. Consol Felip Farrás · Membre laic - Docència

Dr. José Luis Ferreiro Gutiérrez · Metge - Cardiologia

Dra. Ana María Ferrer Artola · Farmacèutica - Membre sanitari

Dr. Josep Ricard Frago Montanuy · Metge - Cirurgia General i Digestiva

Dr. Xavier Fulladosa Oliveras · Metge - Nefrologia

Dra. Margarita García Martín · Metgessa - Oncologia Mèdica

Dr. Josep Manel Llop Talaveron · Farmacèutic - Farmàcia Hospitalària

Sra. Sonia López Ortega · Graduada Social - Atenció a la Ciutadania

Sr. Jordi Adamuz Tomás · Infermer

Dr. Sergio Morchón Ramos · Metge - Medicina Preventiva

Dr. Joan Josep Queralt Jiménez · Jurista

Dr. Ricard Ramos Izquierdo · Metge - Cirurgia Toràcica

Dra. Gemma Rodríguez Palomar · Farmacèutica - Atenció Primària

Dra. Nuria Sala Serra · Biòloga - Membre no sanitari

Dr. Petru Cristian Simon · Metge - Farmacologia Clínica