Composició

President

Dr. Francesc Esteve Urbano | Metge - Medicina Intensiva Hospital Universitari de Bellvitge

Vicepresidenta

Dra. Pilar Hereu Boher | Metgessa - Farmacologia Clínica

Secretari

Dr. Enric Sospedra Martínez | Farmacèutic - Farmàcia hospitalària

Vocals

Dr. Jordi Adamuz Tomás | Infermer - Infermeria

Sra. Anna Boix Traserra | Dret - DPD

Dra. Concepción Cañete Ramos | Metge - Pneumologia

Sra. Sara Cobo Sacristán | Farmacèutica - Farmàcia Hospitalària

Dra. Ana María Ferrer Artola | Farmacèutica - Membre sanitari

Sra. Esther Ferrer Canals | Representant dels pacients

Dr. Xavier Fulladosa Oliveras | Metge - Nefrologia

Sra. Sara Hidalgo Durán | Filosofia - Membre no sanitari

Dr. Carles Lladó i Carbonell | Metge – Urologia

Dra. Sara Larriba Bartolomé | Farmàcia - Sanitari

Sra. Sònia López Ortega | Graduada Social - Atenció a la Ciutadania

Dr. Juan Jesús Martín Liberal | Metge - Oncologia mèdica

Dr. Sergio Morchón Ramos | Metge - Medicina Preventiva

Dr. Miguel Ángel Pavón Ribas | Biòleg - Membre no sanitari

Dr. José Carlos Sánchez Salado | Metge - Cardiologia

Dr. Joan Josep Queralt Jiménez | Jurista

Dra. Núria Calaf Figueras |  Farmacèutica - Atenció Primària

Dra. Maria Teresa Terán Virtus | Metge - Farmacologia Clínica