Composición

Presidente

Dr. Francesc Esteve Urbano · Metge - Medicina Intensiva Hospital Universitari de Bellvitge

Vicepresidenta

Dra. Pilar Hereu Boher · Metgessa - Farmacologia Clínica

Secretario

Dr. Enric Sospedra Martínez · Farmacèutic - Farmàcia hospitalària

Vocales

Dr. Jordi Adamuz Tomás . Infermer - Infermeria

Sra. Anna Boix Traserra - Dret - DPD

Dra. Concepción Cañete Ramos . Metge - Pneumologia

Sra. Sara Cobo Sacristán - Farmacèutica - Farmàcia Hospitalària

Dr. José Luis Ferreiro Gutiérrez · Metge - Cardiologia

Dra. Ana María Ferrer Artola · Farmacèutica - Membre sanitari

Sra. Esther Ferrer Canals - Representant dels pacients

Dr. Xavier Fulladosa Oliveras · Metge - Nefrologia

Dr. Carles Lladó i Carbonell . Metge – Urologia

Dra. Sara Larriba Bartolomé - Farmàcia - Sanitari

Sra. Sònia López Ortega · Graduada Social - Atenció a la Ciutadania

Dr. Juan Jesús Martín Liberal - Metge - Oncologia mèdica

Dr. Sergio Morchón Ramos · Metge - Medicina Preventiva

Dr. Miguel Ángel Pavón Ribas · Biòleg - Membre no sanitari

Dr. Joan Josep Queralt Jiménez · Jurista

Dra. Gemma Rodríguez Palomar · Farmacèutica - Atenció Primària

Dr. Petru Cristian Simon · Metge - Farmacologia Clínica