Es tracta d’una instal•lació escultòrica de gran format encarregada pel centre comercial Westfield La Maquinista, que ara la dona a l’hospital

Restarà instal•lada de forma permanent a la terrassa de l’edifici de Consultes Externes

L'equip HaD-Covid facilita el seguiment i tractament a casa del pacient, en contacte continu amb els professionals sanitaris de l'hospital

La progressiva millora de la situació epidemiològica els darrers dies farà possible recuperar l’accés d’un acompanyant durant l’ingrés a Hospitalització, Unitats de Crítics i Semicrítics a les àrees no Covid, així com també a l'Àrea Ambulatòria (Consultes Externes, Gabinets...).

Fins la meitat de pacients amb fibrosi pulmonar que requereixen trasplantament presenten telòmers curts i mutacions telomèriques

Alguns estudis havien suggerit que el trasplantament de pulmó tenia una mala evolució en pacients amb disfunció als telòmers, fet que podria representar una contraindicació per realitzar-lo

L’estudi mostra que la supervivència a l’any després del trasplantament és superior al 80% independentment de si hi havia una disfunció dels telòmers

El dia 10 d'agost, es va produir al Servei de Medicina Nuclear de l’Hospital Universitari de Bellvitge una incidència de risc mínim que no va tenir conseqüències per a la salut de cap treballador de l’hospital.

La unitat de neurovascular de l'Hospital Universitari de Bellvitge participa de manera destacada en un estudi randomitzat internacional (PROOF trial) que utilitza l'oxigen a alt flux (hiperoxigenació normobàrica a 40 l/m) com a tractament neuroprotector de la isquèmia cerebral al costat d'un tractament de reperfusió en la fase hiperaguda de l'ictus.