El Jardí de les Emocions està ubicat a l’entrada de l’edifici de Consultes Externes de l’HUB

Es tracta d’una intervenció artística multidisciplinària presidida per una escultura d’Alfredo Sánchez

Aquesta tecnologia permet que els pacients estiguin monitorats diàriament i les dades que transmeten els dispositius fan possible, si és necessari, una intervenció d’urgència.

L’equip assistencial de Cardiologia ha fet una feina prèvia de preparació amb els pacients i el seu entorn per tal de familiaritzar-se amb les noves eines telemàtiques.

 Aquesta manera de treballar ha estat possible gràcies a la col·laboració entre la indústria i els centres hospitalaris per tal d’unificar els valors que transmeten els dispositius de les diferents marques

L’Hospital de Bellvitge coordina el projecte Strack, que pretén millorar la qualitat de vida de les persones que han superat un ictus i prevenir la seva repetició.

El Servei d’Atenció Primària Baix Llobregat i l’Hospital de Viladecans són els altres dos participants en el projecte, que planteja un nou model d’atenció integral dels pacients.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, i tenint en compte la situació epidemiològica actual, a partir de dilluns dia 10 de maig de 2021 l'Hospital Universitari de Bellvitge permetrà l’accés d’un acompanyant durant l’ingrés a Hospitalització, Unitats de Crítics i Semicrítics.

Un cop finalitzat l’estat d’alarma, i tenint en compte la situació epidemiològica actual, a partir de dilluns dia 10 de maig de 2021 l'Hospital Universitari de Bellvitge permetrà l’accés d’un acompanyant durant l’ingrés a Hospitalització, Unitats de Crítics i Semicrítics.