Fins al 25 de juny ja es pot visitar l’exposició Els colors de l’agraïment, de l’artista Philip Stanton, que inclou més d’una cinquantena de vídeos amb testimonis de professionals d’hospitals de l’àrea metropolitana de Barcelona. L’exposició està situada a l’espai Mercè Sala, de TMB, a l’estació de metro de Diagonal, i és d’accés lliure i gratuït.

Les sales blanques del nou Servei de Farmàcia són un entorn controlat, amb diferents graus d’esterilitat, equipat per afrontar noves teràpies farmacològiques com ara les teràpies gèniques o les teràpies amb virus transportadors, així com atendre les necessitats diàries d’elaboració de nutricions parenterals, barreges endovenoses i preparació de medicaments perillosos, entre d’altres.

Les noves instal·lacions disposen de 24 llits i 11 punts assistencials de reanimació, amb espais més amplis i lluminosos. L’arquitectura s’ha ajustat als requeriments del projecte HU-CI d’humanització de les cures intensives i intermèdies

Es tracta d'una malaltia minoritària causant de malformacions en vasos sanguinis.

L’estudi ha descobert la implicació d'una proteïna en el desenvolupament de la patologia.

El centre ha programat un seguit de sessions virtuals dels diferents serveis per ajudar en la tria d'especialitat.

La Direcció General de Tributs i Joc facilitarà al Servei de Psiquiatria de l’HUB les dades del Registre de prohibits per impulsar la investigació relacionada amb els problemes del joc d’atzar a Catalunya.

Es crearà una comissió de seguiment per determinar els tipus d’estudis que es realitzaran.