Tots els pacients de diabetis 1 de l’Hospital de Bellvitge controlen ja de manera continua el seu nivell de glucosa amb un sensor i una app

- Innovació

Unes 700 persones porten ja implantat un dispositiu que substitueix la punxada al dit per una aplicació mòbil en el control de la malaltia

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha completat la col·locació de sensors de monitoratge continu de glucosa intersticial en els pacients de diabetis tipus 1 que té diagnosticats. El dispositiu, de les dimensions aproximades d’una moneda de 2 euros, es col·loca de manera molt senzilla en el braç i permet que el pacient conegui els seus nivells de glucosa tantes vegades com vulgui al dia, gràcies a una app que només ha d’apropar al sensor.

La diabetis tipus 1 és una malaltia crònica autoimmune en la qual el pàncrees no genera insulina, l’hormona que controla la glucèmia. Això fa que aquestes persones s’hagin d’administrar insulina, una o més vegades al dia. L’any 2018 el CatSalut va incloure en la cartera de serveis públics els dispositius de monitoratge continu de glucosa en teixit, i no en sang, que permeten un millor control de la malaltia per part del pacient. L’element clau dels sensors és un petit filament sensible de 5 mm que s’insereix en el líquid intersticial del braç.

“Es un canvi substancial en la qualitat de vida del pacient, en el qual juga un paper molt rellevant l’educació terapèutica que duen a terme infermeres especialitzades”, tal i com destaca el Dr. Manuel Pérez-Maraver, cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital de Bellvitge. Amb el suport de les infermeres educadores, els pacients aprenen a col·locar-se un nou dispositiu de monitoratge cada 15 dies i a interpretar les alarmes de l’aplicació davant possibles episodis d’hipo o hiperglucèmia, de forma que milloren el seu control metabòlic i es redueix l’impacte d’aquests possibles desequilibris. Totes les dades recollides amb l’app són emmagatzemades en una web, on només poden accedir pacient i els professionals sanitaris.