El Dr. Xavier Matias-Guiu ha participat en la redacció de la classificació de l'OMS dels tumors genitals femenins

-

L'Organització Mundial de la Salud (OMS) actualitza periòdicament les classificacions dels tumors de diversos òrgans i sistemes. El Dr. Xavier Matias-Guiu, cap del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Universitari de Bellvitge,  va participar com a autor a la 4a edició de la classificació dels tumors del tracte genital femení el 2014 i ara ha estat nomenat un dels editors de la 5a edició.

Ha estat un treball de més d’un any, que va començar el maig de 2019, quan els editors es van reunir per discutir els canvis més significatius i es va nomenar un grup de més de cent autors i coautors per a les seccions de cada tipus tumoral.

Al mes d’octubre, els editors es van reunir per discutir els principals punts de controvèrsia, i des de l'octubre fins ara s’ha dut a terme el procés de correcció final i edició editorial, que ha culminat aquesta setmana amb la publicació de la classificació en format online i paper.

La nova classificació inclou els avenços que s’han produït en els darrers cinc anys, amb actualitzacions molt rellevants en diversos grups de tumors. El Dr. Matias-Guiu ha estat l’editor en diversos capítols, com ara els càncers d’endometri i els de la trompa de Fal·lopi.

  • Grup de l'OMS