L'Hospital als mitjans

El Dr. Joan Antoni Gómez Hospital, cap de secció de Cardiologia, ens n'explica més detalls.

Aneu a la notícia

El discurs de Tània Llasera va emocionar, i revertirà en avenços a l'Hospital de Bellvitge i l'IDIBELL.

Aneu a la notícia

El primer episodi se centra en el TOC, amb una entrevista d'Adam Martin al Dr. Menchón.

Aneu a la notícia

Es tracta d'un projecte europeu pioner que estudiarà l'ús d'Internet per part dels joves.

Aneu a la notícia

El mitjà digital destaca que l'Hospital de Bellvitge dona pes específic a la psicologia, amb entitat pròpia.

Aneu a la notícia

El mitjà se centra en els avenços en el diagnòstic precoç de l'esclerosi múltiple.

Aneu a la notícia