L’HUB participa en l’elaboració d’un document de consens sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries

-

La Unitat de Dietètica i Nutrició Clinica de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha participat de forma molt activa en el desenvolupament del Consens sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries de Catalunya, un document que unifica la terminologia utilitzada fins ara als hospitals i que permetrà als professionals compartir termes i conceptes independentment de quin sigui el seu centre de treball.

El Consens ha estat impulsat pel Col•legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT) a través del Grup de Treball de Nutrició Clínica (GTNC), del qual forma part Imma Jiménez, una les dietistes-nutricionistes de l’HUB. Amb el document es dona resposta a una de les fites considerades cabdals pels professionals d’aquest àmbit des de fa anys: comptar amb una eina metodològica estandarditzada per portar a terme els seus plans de treball.

El document ha estat revisat per Anna Pibernat, de l’Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, i Cocó Vilarasau, excoordinadora de la Unitat de Dietètica i Nutrició Clínica de l’HUB fins a la seva jubilació i que treballa de forma activa des de fa anys en la consecució d’un consens terminològic. De fet, un dels principals punts de partida del Consens ha estat el Manual de Dietes de l’Hospital de Bellvitge, impulsat i aplicat al centre de forma pionera per un equip encapçalat per Vilarasau ara fa 15 anys.

Comptar amb una terminologia homogènia contribuirà a resoldre problemes com ara que una mateixa dieta tingui diferents denominacions segons el centre on s’apliqui o fins i tot que una mateixa nomenclatura faci referència a dietes que presenten composicions o indicacions diferents. A més, es volia evitar denominar la dieta per la malaltia a tractar.

Per elaborar el Consens, el grup de treball del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya ha realitzat una recerca d’informació etimològica de les paraules, una recerca bibliogràfica dels diferents usos de les nomenclatures i una anàlisi exhaustiva de la informació. Dins del document, les dietes es classifiquen en tres grans grups bàsiques, terapèutiques i progressives.

Una altra de les particularitats del document és l’aclariment que es fa sobre els tipus de textures que existeixen i la inclusió d’un algoritme per saber quan aconsellar una o altra segons el cas. Aquest algoritme va ser fruit de la col·laboració per al Document de Consens per l’abordatge comunitari de la desnutrició relacionada amb la malaltia crònica en persones amb complexitat clínica, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la creació del document és que sigui dinàmic i que pugui ampliar-se per incorporar la dietètica i la nutrició clínica pediàtrica, incorporar dietes que no consten en el document actual i adaptar-se a l’evolució de la professió.

Vegeu el Consens sobre la nomenclatura de les dietes hospitalàries

  • HUB END
  • HUB END equip antic