El programa d’insuficiència cardíaca comunitària redueix un 50% el nombre d’hospitalitzacions

- Recerca

El treball conjunt de l’atenció primària i hospitalària millora significativament el seguiment i control dels pacients.

El programa fa un seguiment coordinat i estructurat dels pacients, assegura les transicions, i impulsa tecnologies innovadores

La posada en marxa, a finals de 2016, del Programa Territorial d’Atenció Integrada al Pacient amb Insuficiència Cardíaca Comunitària de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS ha tingut com a resultat una reducció del 50% en el nombre d’hospitalitzacions, segons dades recents donades a conèixer pels Mòduls per al Seguiment d’Indicadors de Qualitat (MSIQ) del Servei Català de la Salut.

El programa l’integren els professionals de la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca Comunitària (UMICO) de l’Hospital de Bellvitge, amb especialistes de Cardiologia, Medicina Interna i Urgències, així com professionals especialistes de l’Atenció Primària de l’Hospitalet Sud, l’Hospitalet Centre i el Prat de Llobregat, tant dels centres d’atenció primària com de la Unitat Funcional d’Atenció a la Cronicitat i Complexitat. Tots ells treballen integradament en el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb insuficiència cardíaca d’aquesta àrea territorial.

Les dades dels MSIQ posen de manifest també que, entre el 2016 i el 2019, els reingressos dels pacients d’insuficiència cardíaca durant els primers trenta dies en aquesta àrea s’han reduït d’un 17% a un 9%, mentre que l’hospitalització evitable (índex relatiu que té en compte combinadament els reingressos i les primeres hospitalitzacions) s’ha reduït un 40%.

Aquest programa, que té un lideratge compartit entre l’hospital i l’atenció primària, està coordinat pel Dr. Josep Comín, cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, i la Sra. Coral Fernández Solana, adjunta a la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Sud. Es basa en el manteniment de la continuïtat assistencial entre l’hospital i l’atenció primària, posant un especial èmfasi en l’abordatge conjunt dels casos i incidint especialment en el seguiment durant els primers dies posteriors a l’alta, que és quan el risc de recaiguda és més alt. A més de l’activitat assistencial convencional, inclou intervencions com ara la coordinació a l’alta, la prestació de pràctica avançada a domicili, el seguiment integral per detectar precoçment el pacient fràgil, o actuacions d’educació i corresponsabilització del pacient, entre d’altres. Aquestes accions són liderades per les professionals d’infermeria del programa.

També destaca per iniciatives innovadores com ara el seguiment per telemedicina dels pacients. Ha impulsat l’assaig clínic HERMeS, el més gran que s’ha fet a Espanya sobre l’aplicació de la telefonia mòbil a la pràctica mèdica. En aquesta mateixa línia innovadora, properament desenvoluparà un projecte de transformació digital de la seva activitat que s’espera que pugui repercutir en una nova millora dels indicadors.

  • Membres de la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca Comunitària (UMICO) de l’Hospital de Bellvitge