El 1r Congrés estatal d’Igualtat i Recursos Humans dels Serveis Públics de Salut premia una comunicació de la GTMS

-

La comunicació oral “Un tandem para la igualdad en la Metropolitana Sur. Sensibilidad y asesoría”, presentada per les referents d'igualtat de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l'Atenció Primària Metropolitana Sud, Esther Lozano Tardáguila i Elena Ortega Vega, respectivament, ha obtingut el premi a la millor comunicació oral al 1r Congrés estatal d’Igualtat i Recursos Humans dels Serveis Públics de Salut, que s’ha celebrat a Barcelona entre els dies 9 i 11 de novembre passat. El congrés ha estat organitzat per la Direcció de Persones de l'ICS, en col•laboració amb el Consorci de Salut i Social de Catalunya i la Unió Catalana d'Hospitals.

La comunicació premiada recull l’experiència de l’assessorament i acompanyament de les dones que pateixen violència masclista a l’HUB i a l'Atenció Primària Metropolitana Sud. El treball es va iniciar ara fa dos anys per les dues referents d'igualtat per tal d'informar les dones afectades de tots els drets que la institució posa a la seva disposició i habilitar mecanismes per tal de garantir la seva integritat física i moral en el desenvolupament de les seves funcions a l'ICS.

En aquests dos anys, s’han atès un total de 19 professionals. Per tal de contribuir a solucionar les seves situacions de violència masclista que han patit s’han dut a terme diferents actuacions, com ara reduccions de jornada; reordenacions horàries i geogràfiques i d’altres mesures cautelars.

Les referents d’igualtat s’ocupen de vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal en l’organització i entre les seves funcions es troba la d’acompanyar i assessorar a la professional que pateixi una situació de violència masclista en els tràmits necessaris (legals, psicològics i de serveis socials) per concretar alternatives que li puguin ajudar a abordar la seva problemàtica, funció que és fa durant tot el temps que sigui necessari en funció del cas concret.

L’any 2010 es va constituir la Comissió d’Igualtat de l’ICS amb la finalitat de promocionar i vetllar per l’aplicació de la igualtat efectiva, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en la prestació dels serveis professionals. Una altra vessant d’aquesta comissió és acompanyar i assessorar les professionals en situacions de violència masclista. Amb la publicació el 2011 del 1r Pla d’Igualtat neix la figura de l’agent d’igualtat de l’ICS, encarregada de coordinar les polítiques d’igualtat i fer seguiment i avaluació de la implementació del Pla, que també contempla la creació d’un grup de treball territorial.