Afectació per la migració de la telefonia fixa de l’Hospital Universitari de Bellvitge dimarts 16 de novembre

-

El dimarts 16 de novembre es durà a terme la migració de les línies de telefonia fixa de l’Hospital de Bellvitge del proveïdor fins ara, Telefónica, al nou adjudicatari d’aquest servei: la companyia Vodafone. Per tal de completar el procés de migració s’haurà d’interrompre el servei de telefonia fixa entre les 8 i les 11h del dimarts 16 novembre.

Amb la voluntat de mantenir un mínim servei de trucada entrant, en aquesta franja les trucades a l’Hospital de Bellvitge des de l’exterior s’hauran de fer al 93 260 77 46, corresponent a la centraleta de l’Institut Català d’Oncologia (ICO), que redireccionarà les trucades a les extensions corresponents.

El canvi de proveïdor es portarà a terme en virtut del concurs de telefonia global (fixa i mòbil) per a tots els departaments de la Generalitat, i després que la telefonia mòbil ja migrés cap a la nova operadora.

Durant el procés de migració la telefonia mòbil funcionarà amb total normalitat, sense cap afectació, i el servei de busques i el sistema de trucades per aturada cadiorespiratòria no es veuran afectats.

D’altra banda, el procés de migració també es portarà a terme a l’ICO (Hospital Duran i Reynals) el dimarts 16 de novembre, concretament entre les 14 h i les 17 h d. En aquest cas, serà el número de la centraleta de l’HUB, 93 260 75 00, qui redireccionarà les trucades cap a les extensions de l’ICO.