Una recerca del Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l’Enginyeria (CIMNE) i la Universitat de Lleida (UdL) en la qual ha participat l’Hospital de Bellvitge ha desenvolupat marcadors de veu automatitzats per identificar afectacions primerenques de la malaltia.

Durant sis mesos es van enregistrar les veus de pacients de la Unitat Funcional de Malaltia de Motoneurona de l’hospital per desenvolupar models que permetin detectar precoçment problemes de deglució i parla

Un estudi liderat per professionals d’infermeria del Programa Territorial d’Atenció Integrada al Pacient amb Insuficiència Cardíaca Comunitària ha demostrat que els nivells d’autocura dels pacients amb insuficiència cardíaca crònica influeixen positivament en la mortalitat.

El grup de recerca en neurooncologia de l’IDIBELL, l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’ICO ha descrit en un estudi publicat a la prestigiosa revista JAMA Neurology dos patrons clínics diferents de les encefalitis que es produeixen com a efecte secundari d’un tractament del càncer amb immunoteràpia.

El nou dispositiu reforçarà el paper del centre com a referent en aquest tipus d’intervenció quirúrgica.

L’hospital ha portat a terme en els darrers deu anys 67 reconstruccions esofàgiques, principalment per ingesta de càustics o seqüeles de tractaments oncològics

Un estudi de l’Hospital de Bellvitge estableix, per primera vegada, un criteri temporal de risc de cronicitat dels símptomes per als diferents subtipus de TCA.

Unes 400.000 persones, sobretot joves i adolescents, pateixen actualment algun tipus de TCA a l’estat espanyol

El pacient, operat amb cirurgia robòtica, va tornar al seu domicili el mateix dia de la intervenció.

Aquest cas és el tret de sortida d’un programa que espera poder incloure anualment uns 40 pacients.