Organigrama

Hospital Universitari de Bellvitge

 

Gerència | Cristina Capdevila Aguilera

Sotsgerència | Sílvia Cordomí Saborit

Adjuntia a Gerència | Ana Álvarez Soto

Direcció Mèdica | Álvaro Arcocha Calvin 

Adjuntia de Gestió de Pacients | Cristina García Fortea

Subdirecció del Procés d’Hospitalització | Jordi Gascón Bayarri

Subdirecció del Procés Ambulatori | Javier Tapia

Presidència de la Comissió de Docència | Irene Cabello Zamora

 

Direcció Infermera | Rosa Soldevila Cases 

Subdirecció d’Infermeria | Susana Asensio Flores

Subdirecció d'Infermeria | Àngels Orenes 

 

Direcció de Sistemes d’Informació | Maria Jesús Torres Francín

Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals | Germán Romero Avilés

Direcció Economicofinancera | Cristina Robles

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Unitat de Gestió de Dades i Avaluació | Maria Soler Cera

Gerència Hospital Universitari de Bellvitge i Hospital de Viladecans

 

Gerència | Cristina Capdevila Aguilera

Sotsgerència | Sílvia Cordomí Saborit

Adjuntia a Gerència | Ana Álvarez Soto

 

Hospital de Viladecans – Direcció de Centre | Cristina Capdevila Aguilera

Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Sud – Direcció | Coral Fernández Solana

 

Direcció d'Innovació, Recerca i Universitat | Josep Comín Colet

Direcció de Sistemes d’Informació | Maria Jesús Torres Francín

Direcció Economicofinancera | Cristina Robles

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez 

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas 

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Unitat de Gestió de Dades i Avaluació | Maria Soler Cera

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: