Organigrama

Hospital Universitari de Bellvitge

 

Gerència | Montserrat Figuerola Batista

Sotsgerència | Encarna Grifell Martin 

 

Direcció de centre – Direcció assistencial | Cristina Capdevila Aguilera 

Adjuntia de Processos, Avaluació i Gestió del Coneixement | Ana Álvarez Soto

Adjuntia de Processos Transversals i Llista d’espera Quirúrgica | Beatriz Rosón Hernández 

Subdirecció del Procés d’Hospitalització i Gestió de Pacients | Evelyn Shaw Perujo

Subdirecció del Procés Quirúrgic i Àrea de Crítics | Álvaro Arcocha Calvin 

Subdirecció del Procés Ambulatori | Javier Tapia

Presidència de la Comissió de Docència | Irene Cabello Zamora

 

Direcció Infermera | Rosa Soldevila Cases 

Subdirecció d’Infermeria | Susana Asensio Flores

Subdirecció d'Infermeria | Àngels Orenes 

 

Direcció de Sistemes d’Informació | Maria Jesús Torres Francín

Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals | Francesc Velarde Cecília

Direcció Economicofinancera | Cristina Robles

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez

Adjuntia de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Cap de la Secretaria Tècnica | Maria Soler Cera

Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas

Gerència Territorial Metropolitana Sud

 

Gerència | Montserrat Figuerola Batista 

Sotsgerència | Encarna Grifell Martin

 

Hospital de Viladecans – Direcció de Centre | Montserrat Oliveras Gil

Hospital Universitari de Bellvitge – Direcció de Centre | Cristina Capdevila Aguilera 

Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Sud – Direcció | Coral Fernández Solana

 

Direcció de Sistemes d’Informació | Maria Jesús Torres Francín

Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals | Francesc Velarde Cecília 

Direcció Economicofinancera | Cristina Robles

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez 

Adjuntia de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo 

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Cap de la Unitat de Gestió de Dades de la GTMS | Maria Soler Cera

Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas