Organigrama

Hospital Universitari de Bellvitge

 

Gerència | Cristina Capdevila Aguilera

Sotsgerència | Sílvia Cordomí Saborit

Adjuntia a Gerència | Ana Álvarez Soto

Direcció de centre – Direcció assistencial | Maica Galán Guzmán

Direcció Mèdica | Álvaro Arcocha Calvin 

Adjuntia de Processos Transversals i Llista d’espera Quirúrgica | Cristina García Fortea

Subdirecció del Procés d’Hospitalització i Gestió de Pacients | Jordi Gascón Bayarri

Subdirecció del Procés Ambulatori | Javier Tapia

Presidència de la Comissió de Docència | Irene Cabello Zamora

 

Direcció Infermera | Rosa Soldevila Cases 

Subdirecció d’Infermeria | Susana Asensio Flores

Subdirecció d'Infermeria | Àngels Orenes 

 

Direcció de Sistemes d’Informació | Maria Jesús Torres Francín

Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals | Germán Romero Avilés

Direcció Economicofinancera | Cristina Robles

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas

Adjuntia de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Unitat de Gestió de Dades i Avaluació | Maria Soler Cera

Gerència Territorial Metropolitana Sud

 

Gerència | Cristina Capdevila Aguilera

Sotsgerència | Sílvia Cordomí Saborit

Adjuntia a Gerència | Ana Álvarez Soto

 

Hospital de Viladecans – Direcció de Centre | Montserrat Oliveras Gil

Hospital Universitari de Bellvitge – Direcció de Centre | Maica Galan Guzmán

Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Sud – Direcció | Coral Fernández Solana

 

Direcció d'Innovació, Recerca i Universitat | Josep Comín Colet

Direcció de Sistemes d’Informació | Maria Jesús Torres Francín

Direcció Economicofinancera | Cristina Robles

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez 

Direcció de Comunicació i Relacions Institucionals | Rosa Manaut Dueñas 

Adjuntia de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo 

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Unitat de Gestió de Dades i Avaluació | Maria Soler Cera