Organigrama

Hospital Universitari de Bellvitge

 

Gerència | Montserrat Figuerola Batista

Sotsgerència | Encarna Grifell Martin 

 

Direcció de centre – Direcció assistencial | Cristina Capdevila Aguilera 

Adjuntia de Gestió de Pacients i Llistes d’Espera Quirúrgiques | Beatriz Rosón Hernández 

Adjuntia de Processos, Avaluació i Gestió del Coneixement | Ana Álvarez Soto

Subdirecció del Procés d’Hospitalització i Alternatives a l’Hospitalització | Javier Tapia Martínez 

Subdirecció del Procés Quirúrgic i Àrea de Crítics | Álvaro Arcocha Calvin 

Subdirecció del Procés Ambulatori | Jordi Gascón Bayarri

 

Direcció Infermera | Rosa Soldevila Cases 

Subdirecció d’Infermeria | Susana Asensio Flores 

 

Direcció de Sistemes d’Informació | Nacho Nieto García 

Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals | Francesc Velarde Cecília

Direcció Economicofinancera | Josep M. Giménez Pérez 

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez

Adjuntia de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Comunicació i Relacions Institucionals | Cristina Moragas Rovira

Gerència Territorial Metropolitana Sud

 

Gerència | Montserrat Figuerola Batista 

Sotsgerència | Encarna Grifell Martin

 

Hospital de Viladecans – Direcció de Centre | Montserrat Oliveras Gil

Hospital Universitari de Bellvitge – Direcció de Centre | Cristina Capdevila Aguilera 

Direcció d’Atenció Primària Costa Ponent – Direcció | Lluís Esteve Balaguer

 

Direcció de Sistemes d’Informació | Nacho Nieto García

Direcció d’Infraestructures i Serveis Generals | Francesc Velarde Cecília 

Direcció Economicofinancera | Josep M. Giménez Pérez 

Direcció de Persones i Organització | Josep Àngel Duró Pérez 

Adjuntia de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent | Dolors Sánchez Izquierdo 

Atenció a la Ciutadania i Participació | Silvia Millat Servent 

Comunicació i Relacions Institucionals | Cristina Moragas Rovira