Estratègia

 L'Hospital Universitari de Bellvitge disposa d'un Pla Estratègic  per al període 2016-2020 que defineix la missió, visió i valors de la institució, a més de les línies i objectius estratègics. El Pla Estratègic conté 10 línies estratègiques corporatives i 22 objectius estratègics. Consulteu aquí el mapa estratègic.

 

El desplegament del mapa estratègic identifica un posicionament de l’hospital com a Hospital en xarxa i estableix tres eixos estratègics:

 1. Millorar l’experiència de l’usuari
 2. Apostar pel desenvolupament professional i per la gestió del talent 
 3. Liderar el treball en xarxa

Els tres eixos es propulsen a través de dues palanques transversals: impulsar una cultura per donar espai a la innovació i la investigació i difondre els resultats i ser reconeguts.

Hospital en xarxa HUB

 • Més accessibilitat. L’Hospital vetlla per la millora contínua de les llistes d’espera quirúrgiques, de proves i de consultes externes, apostant per estratègies innovadores com la telemedicina o la virtualització de les consultes.
 • Humanització. L’Hospital du a terme el projecte HUBmanització per aconseguir una atenció més personalitzada, empàtica, respectuosa, compassiva i solidària. L’objectiu és impulsar el canvi cultural de l’organització per millorar les vivències dels pacients. 
 • Participació. L’Hospital promou la participació dels usuaris en diferents àmbits de la gestió i l’atenció. Han participat en el pla estratègic i en focus grups per a la millora de circuits i àrees concretes. També es vol que tinguin un paper protagonista en la gestió per processos, un model que busca millorar l’eficiència i adaptar-se a les necessitats reals.
 • Avaluació. Explorar i avaluar l'experiència del pacient per incorporar-la a la presa de decisions.  
   
Millorar l'experiència del pacient HUB

 • Promovem una cultura d’aprenentatge i desenvolupament dels professionals. Com a Hospital de coneixement, el generem i el compartim. Tenim la capacitat d’aprendre i desaprendre per adaptar-nos als continus reptes que se’ns plantegen. Utilitzem diferents eines de transformació i millora contínua. Tot això comporta la implicació directa dels professionals en la presa de decisions.
 • Identifiquem el talent intern, el reconeixem i el fem créixer facilitant la participació en els diferents projectes en base als interessos. Oferim possibilitats de promoció i projecció professional.
 • L’alt nivell de compromís dels professionals és fruit de la gran vocació de servei a pacients i famílies en una ambient de cordialitat. Exercim un lideratge proper i integrador, que té com a objectiu principal el benestar de les persones.
Apostar pel desenvolupament i talent HUB

 • La innovació és una palanca transversal que impulsa els tres eixos estratègics (millora de l’experiència de l’usuari, desenvolupament professional i gestió del talent i treball en xarxa) i posiciona l’hospital en l’ecosistema local, nacional i internacional. 
 • La innovació propulsa una nova manera de fer gestió clínica, ja sigui dissenyant aplicacions mòbils per millorar circuits i l’atenció als pacients o presentant projectes per ser finançats amb fons europeus com a compra pública d’innovació.
   
Impulsar una cultura per donar espai a la innovació i la investigació HUB

 • Atenció integrada coliderada amb l’atenció primària. La visió de xarxa integrada i comunitària guia els projectes territorials d’atenció a la cronicitat, atenció al final de vida, insuficiència cardíaca i al•lèrgia, entre d’altres.
 • Serveis estesos de terciarisme. L’Hospital manté aliances estratègiques amb l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Així s’aconsegueix que els pacients de Tarragona puguin ser atesos al seu hospital de patologies més complexes, evitant desplaçaments, i s’assegura la uniformitat de criteris dels centres, tant en les actuacions diagnòstiques com terapèutiques.
 • Xarxa de serveis compartits i unitats funcionals amb els hospitals del territori. 
   
Liderar treball en xarxa HUB

 • L’Hospital vetlla per la difusió dels resultats per transparència i per facilitar l’aprenentatge i la comparació amb els millors.
 • Difondre els resultats forma part del compromís adquirit amb la societat per retornar el coneixement generat i revertir-lo.
   
Difondre els resultats i ser reconeguts HUB

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: