• Proveir a la població de referència una atenció de salut excel•lent, integrada a l'àmbit social i comunitari, generadora de coneixement i potenciant la docència, la recerca i la innovació.
Missió HUB

  • Ser reconeguts com l'organització de referència i líder en el sistema públic de salut a través de l'expertesa dels professionals, el treball en xarxa, la innovació, la millora contínua i la participació.
Visió HUB

  • Compromís
  • Confiança
  • Equitat
  • Professionalitat
  • Proximitat
  • Respecte
  • Responsabilitat
  • Transparència
Valors HUB

El Codi Ètic de l’Hospital Universitari de Bellvitge vol ser una guia de conducta i compromís, que pren com a línia bàsica el respecte i la responsabilitat, actituds fonamentals en les relacions humanes i en la pràctica diària. També vol ser un referent per a totes les persones que hi treballem, tant en les actuacions cap als malalts que atenem i la societat que ens envolta com en les relacions professionals que establim entre nosaltres mateixos. L’hospital té com a objectiu principal respondre a les necessitats assistencials de la seva població, prenent com a guia l’excel•lència professional i la innovació. Vol oferir qualitat de servei, coneixement i sostenibilitat, tot treballant amb honestedat i coherència, i tenint en compte els valors de la institució.

Codi Ètic HUB