Comitè de recerca

Comitè de Recerca

El present i futur de la recerca a l'Hospital de Bellvitge emana de la reformulació estratègica i organitzativa que es va produir al centre l'any 2009, i que s’ha revisat durant 2017 dintre del nou Pla Estratègic de l’HUB.

El posicionament aposta pel lideratge i l’excel·lència i es basa en la fortalesa que suposa ser un centre sanitari de tercer nivell, la vinculació amb la Universitat de Barcelona, i l’aposta pel terciarisme, la innovació i la formació. L’estratègia de recerca de l’HUB busca impulsar, quantitativa i qualitativament, la recerca a l’Hospital i donar resposta a les necessitats específiques dels nostres professionals. Amb el suport de l’IDIBELL, el Comitè de Recerca de l’HUB a través del Pla Estratègic de Recerca ha impulsat la creació de la Unitat de Suport a la Recerca i les següents accions principals:

 

Composició:

President:

Dr. Fernando Fernández Aranda

Secretari:

Dr. Josep Comín Colet

Vocals:

Dr. Jordi Adamuz Tomás

Dr. Jordi Bruna Escuer

Dra. Eulàlia Fernández Montoli

Dra. Encarna Grifell Martín (Dir. de Planificació Estratègica HUB)

Dra. Carlota Gudiol González

Dra. Pilar Hereu Boer

Dra. José Manuel Menchón Magriñá (Director Científic de l'Idibell)

Dra. Salud Santos Pérez

 

Dades de contacte:

Persona de contacte: Francina Jaumandreu Charles

Telèfon: 93 260 29 98

Correu electrònic: comiterecerca@bellvitgehospital.cat jaumandreu@bellvitgehospital.cat