Beques, ajuts i premis

beques 1
beques 2

L’Hospital Universitari de Bellvitge obre anualment una convocatòria d’intensificació per a professionals sanitaris que hagin de presentar la tesi doctoral durant l’any en curs. L’objectiu és facilitar als professionals sanitaris que tinguin com a activitat fonamental l’assistència, l’alliberament parcial de la seva jornada per tal que puguin finalitzar la tesi doctoral. D’aquesta manera el centre vol augmentar el nombre de professionals sanitaris amb tesi doctoral dins dels serveis. Podeu demanar informació sobre aquests ajuts al Comitè de Recerca de l’HUB.

Amb el suport de la Fundació Catalunya La Pedrera.

El Comitè de Recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge convoca ajuts per a professionals sanitaris formats a l’Hospital que vulguin desenvolupar un programa de formació en recerca en el si d’algun dels grups de recerca de l’IDIBELL. L’objectiu general d’aquest programa de formació post-residència és fomentar les vocacions científiques en l'àmbit de la recerca clínica i la recerca translacional a l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el context de l'IDIBELL com a Institut d'Investigació Sanitària (IIS). Podeu demanar informació sobre la convocatòria al Comitè de Recerca de l’Hospital.

Aquests premis pretenen fomentar la recerca en cures entre els professionals adscrits a la Direcció Infermera de l’Hospital Universitari de Bellvitge amb capacitat de transferència a la pràctica assistencial i orientats a millorar la qualitat de les cures. Les ajudes atorgades van dirigides a projectes de recerca assistencial presentats a jornades o congressos.

L’Hospital Universitari de Bellvitge convoca anualment ajuts per a projectes de recerca clínica amb l’objectiu d’augmentar la massa crítica d'investigadors joves amb capacitat de liderar un equip de recerca i ser Investigador Principal de projectes de recerca clínica de convocatòries competitives d'organismes oficials. Es subvencionen projectes de recerca clínica de 3 anys de durada. Podeu demanar les bases de la convocatòria al Comitè de Recerca de l’Hospital.

El Comitè de Recerca convoca anualment premis per als professionals de l'Hospital Universitari de Bellvitge a la millor publicació científica i a la millor tesi doctoral. Podeu sol·licitar les bases al Comitè de Recerca.

L’objectiu d’aquesta ajuda és promoure l’estada de professionals de l’HUB en centres de recerca nacionals o estrangers per tal d’incorporar nous coneixements en biomedicina, contribuir al desenvolupament professional i establir sinèrgies amb investigadors i grups d’altres institucions.

Amb el suport de la Fundació Catalunya La Pedrera.

1. Bases de la Convocatòria HUB 2023

2. Full de sol·licitud de la Convocatòria HUB 2023

Històric d'Ajuts atorgats pel Comitè de Recerca HUB