Beques, ajuts i premis

facultatiusespecialistes_HUB
Image
Qué fem

Convocatòria d'intensificació per a facultatius especialistes

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge obre anualment una convocatòria d’intensificacióper a facultatius especialistes que hagin de presentar la tesi doctoral durant l’any en curs.
 • L’objectiu és facilitar als facultatius especialistes que tinguin com a activitat fonamental l’assistència, l’alliberament parcial de la seva jornada per tal que puguin finalitzar la tesi doctoral. D’aquesta manera el centre vol augmentar el nombre de facultatius amb tesi doctoral dins dels serveis.
 • Podeu demanar informació sobre aquests ajuts al Comitè de Recerca de l’HUB.
bequesajustspremis_hub
Image
Qué fem

Convocatòria d'Ajuts per a projectes de recerca clínica

 • L’Hospital Universitari de Bellvitge convoca anualment dos ajuts per a projectes de recerca clínica amb l’objectiu d’augmentar la massa crítica d'investigadors joves amb capacitat de liderar un equip de recerca i ser Investigador Principal de projectes de recerca clínica de convocatòries competitives d'organismes oficials. Es subvencionen projectes de recerca clínica de 3 anys de durada.
 • Podeu demanar les bases de la convocatòria al Comitè de Recerca de l’Hospital.
bequesajustsipremis_hub3
Image
Qué fem

Programa de Formació Post-Residència en Recerca

 • El Comitè de Recerca de l’Hospital Universitari de Bellvitge convoca 2 placesper a professionals sanitaris formats a l’Hospital que vulguin desenvolupar un programa de formació en recerca en el si d’algun dels grups de recerca de l’IDIBELL.
 • L’objectiu general d’aquest programa de formació post-residència és fomentar les vocacions científiques en l'àmbit de la recerca clínica i la recerca translacional a l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el context de l'IDIBELL com a Institut d'Investigació Sanitària (IIS).
 • Els objectius específics són impulsar la recerca clínica de qualitat, gomentar la interrelació entre la recerca bàsica i la clínica  i aconseguir una massa crítica d'investigadors joves amb formació clínica.
 • Podeu demanar informació sobre la convocatòria al Comitè de Recerca de l’Hospital.
bequesajutsipremis_hub4
Image
Qué fem

Premis a la millor comunicació científica i a la millor tesi doctoral

 • El Comitè de Recerca convoca anualment dos premis per als professionals de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Un premi és per a la millor publicació científica i l'altre per a la millor tesi doctoral.
 • Podeu sol·licitar les bases al Comitè de Recerca.
bequesajutsipremis_hub4
Image
Qué fem

Premis als projectes de recerca en cures de salut

 • Aquests premis pretenen fomentar la transferència a la pràctica assistencial i estan orientats a millorar la qualitat de les cures.