Immunologia

Presentació

L’Àrea d’Immunologia és part del Laboratori Clínic Territorial Metropolitana Sud. Està acreditat per la norma UNE-EN-ISO15189:2013 (CGA-ENAC-LCL) i amb abast flexible (ENAC nº: 634/LE1378).

Les funcions de l’àrea d’immunologia són la realització d’activitats assistencials, docents i de recerca relacionades amb l’especialitat d’Immunologia. Des del punt de vista assistencial, la seva activitat al HUB consisteix en l’elaboració d’informes de laboratori i assessorament per tal de facilitar la prevenció, diagnòstic, pronòstic i tractament de les malalties relacionades amb el sistema immunitari. Els immunòlegs llicenciats en Medicina estan també capacitats per al diagnòstic i tractament de malalties de base immunològica.

El Laboratori d’Immunologia està integrat per tres Grups Funcionals compartint recursos d’infraestructures, aparellatge i personal: Autoimmunitat, Immunoquímica-Al·lèrgia i Immunitat Cel·lular i Immunoteràpia.

Activitats

En aquesta secció es realitza l’estudi dels components humorals del sistema immunitari: fonamentalment immunoglobulines i components del sistema del complement. També es determinen alguns reactants de fase aguda i altres proteïnes.

· Estudi de gammapaties monoclonals: proteïnograma, immunofixació, immunotipatge, quantificació del component monoclonal, cadenes lleugeres lliures.

·Estudi d’alteracions quantitatives de les immunoglobulines, presents en immunodeficiències humorals i combinades, i per sobreproducció (mieloma, hiper IgG4, al·lèrgia) mitjançant nefelometria i fluoroenzimoimmunoanàlisi.

· Estudi de les alteracions qualitatives de les immunoglobulines, com crioglobulines, l’estudi de bandes monoclonals per immunotipatge i immunofixació i el seguiment quantitatiu del component monoclonal.

· Estudi de marcadors d’esclerosi múltiple, amb determinació de bandes oligoclonals IgG mitjançant isoelectroenfoc.

· Estudi del sistema del complement: C3, C4, Factor B, C1-inhibidor, C1q, CH50.

· Estudi de la resposta vacunal pel diagnòstic d’immunodeficiències primàries d’anticossos: concentració sèrica d’anticossos específics IgG en front a antígens T-independents i T-dependents

· Estudis en Al·lèrgia:

o IgE específica d’extractes al·lergògens i al·lèrgens recombinants (fluoroenzimoimmunoanàlisi).

o IgG específica d’antígens fúngics i aviaris (fluoroenzimoimmunoanàlisi).

o Anàlisi multiparamètric d’IgEs específiques (ISAC).

o Test d’activació de basòfils (citometria de flux).

o Triptasa sèrica.

Imagen actividad Grupo funcional Inmunoquímica y Alergia modificada HUB

Aquest grup funcional realitza l’estudi fenotípic de les cèl·lules del sistema immunitari en sang perifèrica mitjançant citometria de flux. Aquesta metodologia s’aplica principalment a:

· Estudi de l’estat general immunitari.

· Seguiment del post trasplantament de progenitors hematopoètics i teràpies CAR-T.

· Diagnòstic i seguiment de la infecció per HIV.

· Seguiment de teràpies immunodepleccionadores.

· Diagnòstic i seguiment d’immunodeficiències.

· Tipatge fenotípic d’antígens HLA (HLA B27).

· Diagnòstic d’al·lèrgia (test d’activació de basòfils).

També es realitza estudi fenotípic i quantificació dels limfòcits intraepitelials de la mucosa duodenal per al diagnòstic de malaltia celíaca.

Imagen activitat Immunitat Cel·lular modificada HUB

La tasca principal del grup funcional és la determinació qualitativa i quantitativa d’autoanticossos circulants pel diagnòstic i seguiment de malalties autoimmunitàries organoespecífiques i sistèmiques mitjançant diferents metodologies:

· Immunofluorescència indirecta sobre diferents talls de teixit o línies cel·lulars.

· Enzimoimmunoanàlisis (ELISA)

· Immunoanàlisi de quimioluminiscència (CLIA)

· Immunoblot

·El grup funcional d’autoimmunitat disposa d’un catàleg de marcadors de patologia autoimmunitària homologable al dels hospitals de referència del nostre entorn amb unes 130 magnituds immunològiques i que inclou, entre d’altres:

· Malalties autoimmunitàries sistèmiques: lupus eritematós sistèmic, síndrome Sjögren, esclerosi sistèmica, síndrome antifosfolípid, artritis reumatoide, espondilartritis, vasculitis, miopaties.

· Nefropaties: síndrome de Goodpasture, vasculitis renals associades a anticossos anti citoplasma de neutròfil (ANCA), nefropatia membranosa.

· Malalties autoimmunitàries de l’aparell digestiu: hepatitis autoimmunitàries, colangitis esclerosant, colangitis biliar primària, gastritis atròfica (anèmia perniciosa), malaltia celíaca, malaltia inflamatòria intestinal.

· Immunopaties cutànies: pèmfig, pemfigoide.

· Endocrinopaties: diabetis autoimmunitària, malaltia de Graves, tiroïditis de Hashimoto, malaltia d’Addison.

· Immunopaties neurològiques: encefalitis autoimmunitària, síndromes paraneoplàsics, síndromes miasteniformes, síndrome de l’espectre de la neuromielitis òptica (NMOSD).

També es realitza la monitorització de la teràpia amb diversos fàrmacs biològics mitjançant la quantificació del fàrmac circulant i la detecció d’anticossos anti-fàrmac:

· Infliximab i anticossos anti-Infliximab.

· Adalimumab i anticossos anti-Adalimumab.

· Ustekinumab i anticossos anti-Ustekinumab · Vedolizumab i anticossos anti-Vedolizumab

 Grupo funcional de Autoinmunidad HUB

Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS)

Unitat Funcional d’Immunodeficiències Primàries de l’Adult (UFIPA).

Recerca

Grup AGAUR. "Research group on Population Pharmacokinetics, Pharmacodynamics and Pharmacogenomics", Grup d’Investigació de la Generalitat de Catalunya número d’expedient 2017 SGR 01667

  • Monitoratge immunològic de fàrmacs Biològics
  • Errors congènits de la immunitat i fenocòpies.

  • Arroyo-Pereiro P, García-Serrano L, Morandeira F, Urban B, Mas V, Framil M, León I, Muñoz-Vendrell A, Matas E, Romero-Pinel L, Martínez-Yélamos A, Martínez-Yélamos S, Bau L. Kappa free light chains index in multiple sclerosis very long-term prognosis. Front Immunol. 2023 Oct 11;14:1223514. doi: 10.3389/fimmu.2023.1223514. PMID: 37885887; PMCID: PMC10598843.
  • Antolí A, Rocamora-Blanch G, Framil M, Mas-Bosch V, Navarro S, Bermudez C, Martinez-Yelamos S, Dopico E, Calatayud L, Garcia-Muñoz N, Hernández-Benítez LH, Riera-Mestre A, Bas J, Masuet-Aumatell C, Rigo-Bonnin R, Morandeira F, Solanich X. Evaluation of Humoral and Cellular Immune Responses to the SARS-CoV-2 Vaccine in Patients With Common Variable Immunodeficiency Phenotype and Patient Receiving B-Cell Depletion Therapy. Front Immunol. 2022 Apr 29;13:895209. doi: 10.3389/fimmu.2022.895209. PMID: 35572562; PMCID: PMC9098934.
  • Sánchez-Montalvá A, Álvarez-Sierra D, Martínez-Gallo M, Perurena-Prieto J, Arrese-Muñoz I, Ruiz-Rodríguez JC, Espinosa-Pereiro J, Bosch-Nicolau P, Martínez-Gómez X, Antón A, Martínez-Valle F, Riveiro-Barciela M, Blanco-Grau A, Rodríguez-Frias F, Castellano-Escuder P, Poyatos-Canton E, Bas-Minguet J, Martínez-Cáceres E, Sánchez-Pla A, Zurera-Egea C, Teniente-Serra A, Hernández-González M, Pujol-Borrell R; “Hospital Vall d’Hebron Group for the study of COVID-19 immune profile”. Exposing and Overcoming Limitations of Clinical Laboratory Tests in COVID-19 by Adding Immunological Parameters; A Retrospective Cohort Analysis and Pilot Study. Front Immunol. 2022 Jun 29;13:902837. doi: 10.3389/fimmu.2022.902837. PMID: 35844497; PMCID: PMC9276968.
  • Poyatos E, Morandeira F, Climent J, Mas V, Castellote J, Bas J. Detection of anti-mitochondrial 2-oxoacid dehydrogenase complex subunit's antibodies for the diagnosis of primary biliary cholangitis. Clin Immunol. 2021 May 1:108749. doi: 10.1016/j.clim.2021.108749. Epub ahead of print. PMID: 33945872.
  • Solanich X, Rigo-Bonnin R, Gumucio VD, Bastard P, Rosain J, Philippot Q, Perez-Fernandez XL, Fuset-Cabanes MP, Gordillo-Benitez MÁ, Suarez-Cuartin G, Boza-Hernandez E, Riera-Mestre A, Parra-Martínez A, Colobran R, Antolí A, Navarro S, Rocamora-Blanch G, Framil M, Calatayud L, Corbella X, Casanova JL, Morandeira F, Sabater-Riera J. Pre-existing Autoantibodies Neutralizing High Concentrations of Type I Interferons in Almost 10% of COVID-19 Patients Admitted to Intensive Care in Barcelona. J Clin Immunol. 2021 Nov;41(8):1733-1744. doi: 10.1007/s10875-021-01136-x. Epub 2021 Sep 27. PMID: 34570326; PMCID: PMC8475877

Docència

Docència Pregrau

Actualment el Servei col·labora en la docència pregrau impartint l’assignatura d’Immunologia als ensenyaments de Medicina, Farmàcia, Odontologia i Podologia, integrat a la unitat d’Immunologia al campus de Bellvitge. També, els tècnics d’Immunologia tutoritzen estudiants de Tècnics de Laboratori que realitzen pràctiques a la nostra Àrea.

Docència Postgrau

El servei ha propiciat i col·laborat de manera significativa en la realització de diverses tesis doctorals de facultatius del nostre hospital.

La Unitat Docent d’Immunologia esta reacreditada el novembre de l’any 2010 i amb capacitat docent de 1 resident per any. A l’especialitat d’Immunologia es pot accedir des de les titulacions de Medicina, Biologia, Farmàcia, Bioquímica i Biomedicina, amb una vessant clínica específica per als residents MIR, fet al que es dóna resposta amb dos itineraris formatius específics. El present programa (BOE ORDEN SCO/3255/2006, de 2 d’octubre) es basa en els documents actualitzats elaborats per les Societats Internacionals d'Immunologia, en l'experiència adquirida durant el desenvolupament de l'especialitat i en la situació del sistema sanitari del nostre país. La formació que s’imparteix en el cas dels metges té una càrrega clínica important per tal de donar compliment a les directrius de l’Especialitat en l’aspecte d’integració en els equips clínics.

A banda dels residents d’Immunologia, la unitat docent participa en la formació de residents d’altres especialitats que roten pel nostre laboratori.

No hay resultados

Ubicació

Edifici Princiapal de l'Hospital Universitari de Bellvitge

c/ Feixa Llarga, sn. 08907

L'Hospitalet de Llobregat.Barcelona

Planta 0

Telèfon 93 335 70 11

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: