Una ressonància magnètica podria predir els pacients amb epilèpsia que no patirien afectacions cognitives amb la cirurgia

- Recerca

Un estudi de l'Hospital de Bellvitge, l'Idibell i la Universitat de Barcelona identifica a través de ressonància magnètica diferències significatives en la connectivitat de diferents subregions del hipocamp entre els pacients amb epilèpsia que després de la cirurgia pateixen afectacions de l'aprenentatge verbal i els que no.

Aquestes diferències es podrien utilitzar com a biomarcadors per realitzar un assessorament personalitzat dels riscos de la cirurgia que podria ajudar en la decisió final.

Diferencies en la connectivitat de diferents regions de l'hipocamp podrien predir quins pacients amb epilèpsia no patirien afectacions en l'aprenentatge verbal després de la cirurgia, i per tant, es podrien beneficiar d'aquesta. Aquest és el principal descobriment d'un treball del grup de recerca en Cognició i Plasticitat Cerebral de l'Hospital Universitari de Bellvitge, l'Idibell i la Universitat de Barcelona publicat, a la revista Frontiers in Neurology i liderat per la Dra. Estela Càmara i el Dr. Jacint Sala.

La cirurgia del lòbul temporal s'utilitza en el tractament de l'epilèpsia en aquells pacients que no responen a la medicació. Després d'aquesta cirurgia entre el 20 i el 40% dels pacients pateixen afectacions en l'aprenentatge d'informació verbal. Això és degut a que la cirurgia afecta a l'hipocamp, una regió cerebral essencial en la memòria i l'aprenentatge.

Per determinar quines diferencies en l'estructura cerebral determinen els pacients que patiran afectacions de la memòria i els que no, l'equip d'investigadors va realitzar ressonàncies magnètiques del cervell abans de la cirurgia a 31 persones amb epilèpsia. Paral·lelament, en aquests pacients també se'ls van realitzar una sèrie de testos per avaluar els seus dèficits en aprenentatge.

Els resultats mostren diferències significatives en les la connexió entre les àrees patològiques i diferents subregions del hipocamp al comparar aquells pacients que havien patit alguna afectació en la memòria postcirurgia i els que no.

"Aquestes diferències en la connectivitat de les regions ens pot ajudar a predir quins pacients es poden beneficiar més de la cirurgia i descartar aquells que poden patir unes majors afectacions de la memòria, podrien resultar biomarcadors molt interessants pel maneig i la presa de decisions d'aquests pacients", afirma la Dra. Estela Càmara.