Una nova investigació buscarà els indicadors de risc de l'ús nociu d'internet entre els adolescents

- Recerca

El projecte Bootstrap (de l’anglès, Boosting Societal Adaptation and Mental Health in a Rapidly Digitalizing, Post-Pandemic Europe) és un nou estudi a escala europea que supervisarà com els joves utilitzen internet, per mirar d’entendre quins comportaments provoquen danys i determinar com es podrien abordar.

El Dr. Josep Manuel Menchon, cap de grup a l’IDIBELL i cap de Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge, participa en un estudi pioner liderat per la Universitat d'Hertfordshire (Regne Unit) per abordar i reduir els riscos de l'ús perjudicial d'internet entre els adolescents.

Seleccionat per Horizon Europe per a una subvenció de 7,5 milions d'euros, el projecte és la primera anàlisi estandarditzada a gran escala de l'impacte de l'ús d'internet en els joves, amb una gran varietat i diversitat de participants. Els resultats s'utilitzaran per elaborar recomanacions polítiques per abordar l'ús problemàtic d'internet a nivell internacional.

Realitzat mitjançant una aplicació de telèfon especialment creada, l’equip d’investigadors, sota la direcció de Naomi Fineberg, professora de Psiquiatria a la Universitat d'Hertfordshire i la Hertfordshire Partnership University NHS Foundation Trust, supervisaran com milers d'adolescents voluntaris d'una àmplia gamma d'ubicacions, cultures, orígens socioeconòmics i sistemes educatius europeus utilitzen internet en el dia a dia. L'aplicació registrarà factors com el temps d'ús, la durada de l'accés, el contingut visualitzat i la forma com s'hi interactua, amb l’objectiu que els investigadors puguin identificar els patrons de comportament i determinar com poden provocar danys o problemes de salut.

A més, es proporcionarà als participants informació sobre maneres més saludables d'utilitzar internet, per tal de determinar com els canvis de comportament poden reduir els riscos i evitar futures condicions associades a l'ús problemàtic d'internet.

Text adaptat de la Universitat d'Hertfordshire: https://www.herts.ac.uk/about-us/news-and-events/news/20223/new-research-will-uncover-the-risk-indicators-of-harmful-internet-use-among-teenagers