Una de cada dues alertes de control remot de marcapassos permet detectar fibril·lació auricular en pacients asimptomàtics

- Recerca

La Unitat d’Arrítmies de l’Hospital de Bellvitge segueix uns 1.100 pacients amb dispositiu de marcapassos en el projecte Ritmocore de telemedicina

El monitoratge constant permet detectar en temps real si el pacient pateix alguna alteració del ritme cardíac per tractar-la en el menor temps possible

La fibril·lació auricular augmenta entre 1,5 i 3,5 vegades la mortalitat, en fins a cinc vegades el risc d’ictus, i en un terç dels pacients és asimptomàtica

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) controla diàriament uns 1.100 pacients que tenen implantat un dispositiu per tractar les arítmies i la bradicàrdia. Ho fa a través d’una aplicació de monitoratge remot que registra tota la seva activitat cardíaca sense haver d’acudir a l’hospital. L’equip de la Unitat d’Arítmies rep en temps real alertes, tant de possibles errors de funcionament de l’aparell com d’incidències en el ritme cardíac. Aquestes alertes poden motivar alguna acció assistencial i anticipar-se a patologies incipients gràcies al projecte de telemedicina Ritmocore (http://www.ritmocore-ppi.eu/).
 
Precisament, més de la meitat de les alertes detectades són de fibril·lació auricular. Aquesta alteració del ritme cardíac no sempre provoca símptomes. De fet, en un terç dels pacients la fibril·lació auricular és asimptomàtica. A més, pot augmentar el risc de coàguls sanguinis, fet que pot conduir a accidents cerebrovasculars. 

“La possibilitat de detectar precoçment un problema com la fibril·lació auricular, abans que pugui ocasionar conseqüències greus pel pacient, ens permet activar el protocol de tractament més adequat al més aviat possible, com l’anticoagulant per evitar possibles ictus”, ha indicat el Dr. Jordi Mercé Klein, cardiòleg de la Unitat d’Arítmies de l’HUB i colíder del projecte d’innovació Ritmocore

Un equip de cardiologia 24/7 vetllant per un batec saludable 
Des del gener de 2021, quan es va iniciar el projecte d’innovació Ritmocore, les constants cardíaques dels pacients de l’HUB se segueixen a través d’una plataforma digital. Qualsevol anomalia en el ritme cardíac detectada per l’aparell implantat en el pacient arriba de forma immediata en forma d’alerta a l’equip mèdic i infermeres especialistes en arítmies de l’HUB.

L’alerta i les dades emeses pel marcapassos són informació valuosa. Gràcies a aquestes, es poden prendre decisions clíniques tant a l’hospital i també al Centre d’Atenció Primària de l’Atenció Primària Metropolitana Sud de l’ICS que segueix el pacient. “El monitoratge remot evita desplaçaments innecessaris a l’hospital. Gràcies a les dades del dispositiu l’equip mèdic pot prescriure l’inici o un canvi de medicació, citar el pacient per a una visita mèdica o valorar fins i tot la reprogramació del marcapassos o una reintervenció”, segons el Dr. Mercé Klein.

El pacient o la persona cuidadora, via una aplicació mòbil que estarà operativa abans de finals d’any, tindrà informació sobre el seu marcapassos i el seguiment mèdic. Això permet l’empoderament del pacient, que pren un major control del seu estat de salut.

De fet, un dels pilars bàsics de Ritmocore és l’experiència de pacient, la formació i l’autoresponsabilitat en el coneixement i control de les principals pautes de la malaltia. La Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació de l’HUB, juntament amb la Unitat d’Electrofisiologia i Arítmies del Servei de Cardiologia, han treballat junt amb els mateixos pacients per detectar les seves necessitats.

Un dels principals projectes de compra pública d’innovació de la UE
L’objectiu principal de Ritmocore és transformar la gestió de la cura i l’atenció dels pacients amb bradicàrdia i arítmia. L’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau formen part del projecte.

Ritmocore és un dels principals projectes de compra pública d’innovació (CPI) en salut actualment en curs a la Unió Europea, parcialment finançat gràcies al programa Horizon 2020, i amb la coordinació i el suport metodològic de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut. La compra pública d’innovació ajuda a fomentar l’adopció al mercat de productes i serveis innovadors, augmenta la qualitat dels serveis públics i contribueix a fer front als principals reptes de la societat. També té com a finalitat tancar la bretxa entre la tecnologia i els processos més innovadors, perquè els usuaris del sector públic se’n puguin beneficiar.

En el marc de la compra pública d’innovació, Ritmocore proposa passar de la compra convencional de dispositius a una prestació de serveis innovadors per aconseguir els objectius clínics marcats.

A més, estableix un canvi en els hospitals que adquireixen dispositius a tercers, supeditant el pagament a resultats i basant els serveis en sistemes avançats de TIC que avalen una transformació digital, com el monitoratge remot de pacients amb marcapassos. 

 

RITMOCORE és un PPI (Public Procurement of Innovative Solutions) finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea sota l’acord núm. 727796.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: