Lliurats els Premis de Recerca en Cures de Salut de l’Hospital de Bellvitge

-

Els projectes d’Inma Bonilla, Emilio Martínez i Cristina Subirana han estat guardonats en la 3a edició dels Premis Comitè de Recerca en cures de salut de l’Hospital Universitari de Bellvitge, atorgats el passat mes de desembre.

L’objectiu dels premis és fomentar la recerca en cures de salut entre els professionals adscrits a la Direcció Infermera de l’HUB i han estat convocats i lliurats de forma virtual.

El primer premi ha estat concedit al projecte Análisis de las habilidades de pensamiento crítico de los tutores de la práctica clínica del grado en enfermería: ensayo clínico multicéntrico, liderat per Inma Bonilla. El treball ha valorat el nivell de pensament crític en 70 tutors d’11 centres hospitalaris de pràctica clínica.

El segon premi va ser per Emilio Martínez pel projecte Bundle de cures per prevenir les infeccions de localització quirúrgica després d’una craniotomia, que ha estudiat l’efecte de l’aplicació d’un programa d’accions preventives en la reducció de la incidència de les infeccions pre, intra i post quirúrgiques en aquest tipus d’intervencions.

Per últim, el tercer premi va ser concedit al projecte Incidencia y factores de riesgo asociados a complicaciones en pacientes postoperados de neumonectomía, que compta amb Cristina Subirana com a investigadora principal. Es tracta d’un estudi retrospectiu amb 24 pacients que estudia la relació entre factors de risc com ara el tabaquisme o la presència de patologies prèvies com ara l’EPOC amb complicacions postquirúrgiques com les infeccions respiratòries i les arítmies cardíaques.

A l’edició d’enguany s’han presentat un total de 12 projectes vinculats a la Direcció Infermera distribuïts en les següents àrees: 5 de l’Àrea d’Urgències; 3 de l’Àrea de Malalties Mèdiques i Respiratòries; 2 de l’Àrea del Malalties Cardiològiques; 1 de l’Àrea de Diagnòstic per la Imatge i 1 de l’Àrea de Qualitat i Seguretat Clínica.

El Comitè Científic dels premis va avaluar els treballs, atorgant el 80% de la puntuació final de cadascun d’ells, mentre que el 20% restant va sortir de la votació online dels professionals de l’Hospital de Bellvitge.

  • Inma Bonilla
  • Emilio Jiménez
  • Cristina Subirana