L’hospital lliura els premis als projectes de recerca en cures i s’adhereix a la campanya Nursing Now

-

El 26 de novembre, va tenir lloc a la sala d’actes de l’hospital la II Jornada de Recerca en Cures de l’Hospital Universitari de Bellvitge, durant la qual es van lliurar els II Premis als projectes de recerca en cures de salut. Una part la puntuació dels projectes va ser aportada per la valoració dels assistents. Alhora, la jornada va servir també per formalitzar l'adhesió de l’HUB a la campanya Nursing Now.

El 26 de novembre, va tenir lloc a la sala d’actes de l’hospital la II Jornada de Recerca en Cures de l’Hospital Universitari de Bellvitge, durant la qual es van lliurar els II Premis als projectes de recerca en cures de salut i es va celebrar l’acte d’adhesió de l’HUB a la campanya Nursing Now.

Durant la sessió, els 6 projectes avaluats pel Comitè Científic amb la millor puntuació van ser presentats pels seus autors principals, i els assistents els van valorar en funció de la qualitat i la claredat de l’exposició mitjançant el sistema de “clickers”. L’avaluació del Comitè Científic va aportar el 80% de la puntuació total, i, la dels assistents, el 20% restant.

Els tres projectes guanyadors van ser:

1r Premi (500 €): José Jerez. Impacto del uso de faja elástica abdominal sobre la eventración tras cirugía colorrectal mayor electiva (GIRDLEvent-BCN)

2n Premi (300 €): Gustavo López. Experiencia en la supervivencia al alta hospitalaria de los pacientes sometidos a terapia ECMO tras PCR en un hospital de tercer nivel.

3r Premi (200 €): Ana Hornero. An intervention to decrease short-term peripheral vascular catheter-related bacteraemia. The impact on incidence and mortality.

A més, durant la mateixa jornada la Dra. Adelaida Zabalegui, subdirectora de Recerca i Docència a l’Àrea d’Infermeria de l’Hospital Clínic de Barcelona, va impartir la ponència “Nursing Now. Un moviment global”, i a continuació es va formalitzar l’acte d’adhesió del nostre hospital a aquest moviment.

Nursing Now és una campanya del Consell Internacional d’Infermeria, l’OMS i el Burdett Trust for Nursing del Regne Unit que pretén influir els governs i gestors per tal que inverteixen en les i els professionals d’infermeria i aprofitin tots els seus coneixements i habilitats per millorar el nivell assistencial dels seus països, organitzacions i hospitals.

  • Adhesió de l'Hospital de Bellvitge a Nursing Now