L’Hospital de Bellvitge obre les noves urgències de traumatologia i oftalmologia que completen la renovació funcional de l’edifici Delta

- Equipaments

El nucli de l’edifici és l’atenció als pacients de neurologia i neurocirurgia

Aquesta construcció annexa es va aixecar en un temps rècord per donar resposta als pics més greus de la pandèmia, el gener de 2021

Els nous usos de les quatre plantes de l’edifici Delta, que sumen un total de 4.500 m2, s’han anat desplegant de forma progressiva en un procés que es va iniciar a començament d’aquest any 2023 i que ha culminat amb l’entrada en funcionament avui de les noves urgències de Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica, amb set boxs, i d’Oftalmologia, amb tres.

Les urgències de traumatologia comptaran a més amb dos boxs de consultes i un altre de guixos. L’atenció de les dues especialitats estava situada fins ara en el bloc general del Servei d’Urgències. Ara, amb la nova ubicació, s’optimitzarà la recepció i atenció dels pacients.

Tot i l’espai reservat per a les urgències especialitzades en traumatologia i oftalmologia, el Delta és sobretot un espai dedicat a l’hospitalització i les proves de diagnòstic per la imatge més avançades per als pacients neurològics i de neurocirurgia. D’aquesta forma, el bloc compta amb 64 llits convencionals distribuïts en dues plantes (2a i 3a) per a aquests pacients i 26 llits més en la Unitat de Cures Intermèdies (Unitat d’Ictus i semicrítics de neurocirurgia) a la primera planta, que s’han activat de forma progressiva des del passat mes de juliol. En aquest mateix nivell s’han habilitat també dos llits de monitorització d’epilèpsia.

Cal destacar que 8 dels llits convencionals situats a la planta 2 conformen un àrea especial anomenada de rehabilitació intensiva. “Aquí atendrem les persones que hagin patit un esdeveniment cerebral agut, com ara un ictus, i que necessiten iniciar el més aviat possible la seva recuperació”, indica el Dr. Javier Tapia, subdirector mèdic de l’Hospital de Bellvitge. La rehabilitació amb aquests pacients la porta a terme un equip multidisciplinari integrat per metges rehabilitadors, fisioterapeutes, infermeres, terapeutes ocupacionals, dietistes, logopedes i assistents socials, que treballaran en un espai habilitat com a gimnàs.

Diagnòstic per la imatge de darrera generació a la planta 0

A la planta de carrer del Delta ja estan en funcionament una ressonància magnètica i un angiotac, dues de les proves diagnòstiques més habituals en neurologia, que veuran ampliat el seu potencial gràcies a les característiques dels nous equipaments.

La ressonància magnètica de 3 tesles d’alt camp millorarà la capacitat de realitzar diagnòstics precoços i més precisos mitjançant imatges d'alta resolució i temps d'estudi reduïts gràcies a la integració de la Intel·ligència Artificial en l’adquisició de las imatges. Aquest equipament de darrera generació millorarà la precisió i l’agilitat de resposta en el pacient neurològic i en d’altres de patologia muscoesquelètica, abdominal, mamària o cardíaca, i s’integrarà plenament en els fluxos de treball de l'hospital. A més de contribuir a protegir funcions clau del cervell com ara la parla o el moviment, la ressonància magnètica també permetrà fer un seguiment estret de l’evolució i la resposta als tractaments de malalties neurodegeneratives, com ara l’Alzheimer o el Parkinson.

De la seva banda, l’angiotac (que integra la tecnologia d’un angiògraf i un TAC) repercutirà de forma positiva en l’abordatge dels pacients amb ictus o en pacients politraumàtics amb sagnats susceptibles de ser embolitzats (tancament dels punts de sagnat interns amb tractaments intravasculars sense necessitat de cirurgia), ja que sense sortir del mateix espai, es podrà diagnosticar amb el TAC i fer el tractament intravascular con l’angiògraf. La dotació per a les proves de diagnòstic per la imatge es completa amb un box de radiologia convencional.

La definició de l'edifici Delta com un àrea d’excel·lència de les neurociències afavoreix l'atenció als pacients neurològics, tractats en un únic espai equipat per fer proves diagnòstiques molt avançades. amb l'experiència i l'abordatge homogeni de les cures i un pont de connexió directa amb l'Àrea del Malalt Crític, que facilita la mobilitat de pacients i professionals.

El pont de connexió entre l'edifici Delta i el bloc tecnoquirúrgic de l'hospital, on s'ubiquen les Urgències, les UCI i els quiròfans, entre altres equipaments, va resultar un factor clau per a l'eficàcia de la resposta de l'HUB durant la pandèmia. Ara es manté el valor d'aquesta passarel·la en els nous usos del Delta. En comptes d'actuar com a estructura aïllada, l'edifici es connecta així de manera directa amb el bloc tecnoquirúrgic i per extensió amb la resta d'edificis de l'hospital.

El Delta, situat davant de l'antiga Escola d'Infermeria, va ser el primer dels cinc edificis annexos impulsats pel Departament de Salut per donar resposta a la pandèmia en entrar en funcionament, el mes de gener de 2021. Es va construir en un temps record de menys de quatre mesos.