L'Hospital de Bellvitge esdevé el segon centre de l’Estat a implantar un innovador dispositiu per al tractament de les arrítmies

- Innovació

L'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha estat el segon centre de l’Estat a implantar amb èxit un nou desfibril·lador extravascular per tractar pacients amb risc o que han patit una mort sobtada, una patologia que afecta anualment més de 30.000 persones a Espanya i que, si no és tractada a temps, pot causar la mort.

El dispositiu, desenvolupat per l’empresa Medtronic, és el primer desfibril·lador automàtic implantable extravascular que permet l'implant del cable a la zona subesternal, mantenint intacte el sistema vascular i reduint d’aquesta forma el risc d'algunes de les complicacions més grans associades als desfibril·ladors transvenosos actuals.

Es tracta d'un procediment en què s'implanta un cable a la zona subesternal, localitzada sota l'estern, utilitzant escòpia per guiar el procediment, així com un dispositiu implantat de forma subcutània a la zona axil·lar mitjana, en un únic procediment amb una durada similar al procediment d'implant dels sistemes transvenosos.

El procediment l'ha dut a terme l'equip de la Unitat d’Electrofisiologia i Arrítmies del Servei de Cardiologia, que encapçala el Dr. Ignasi Anguera, amb els Drs. Paolo Dallaglio i Marcos Potocknic, membre del Servei de Cirurgia Cardiovascular.

L'innovador sistema de desfibril·lació extravascular Aurora EV-ICDTM és el primer a permetre la desfibril·lació del cor des de l'espai subesternal, situat sota l'estern, en lloc de fer-ho des de l'interior de les cavitats cardíaques a través del sistema vascular, com ara ho fan els sistemes transvenosos convencionals. "Aquest sistema ens permet implantar un desfibril·lador amb totes les funcionalitats de que disposen els sistemes transvenosos i estalviar els riscos associats a elèctrodes implantats al sistema venós, que representen les complicacions més freqüents i perilloses dels dispositius convencionals", segons explica el Dr. Anguera.

Amb aquesta nova opció terapèutica, s'amplien les opcions per tractar els pacients amb arítmies ventriculars malignes i risc de mort sobtada cardíaca, a través de dispositius cardíacs implantables reduint la mortalitat i millorant la qualitat de vida dels pacients.

Sobre les arrítmies a l’Estat

La mort sobtada és l’aparició sobtada i inesperada d’una parada cardíaca en una persona que aparentment es troba sana i en bon estat. Es calcula que a Espanya es produeixen anualment al voltant de 30.000, sent la fibril·lació ventricular la principal causa.

La fundació Espanyola del Cor (FEC), juntament amb la Societat Espanyola del Cor (SEC) i Creu Roja, han elaborat l'informe 'Muerte súbita y cardioprotección en Espanya', que establece que ésta es una de les primeres causes de defunció al món.

Entre les mesures clau que identifiquen per augmentar la supervivència després d'una parada cardíaca hi ha la formació de la població general en tècniques de suport vital bàsic, la instal·lació de desfibril·ladors a llocs públics o l'aplicació de les noves tecnologies en l'atenció a la parada cardíaca.