L'Hospital de Bellvitge comença a seguir de forma remota COVID19 amb el suport tecnològic de Medtronic

-

El “Centre de Suport al Seguiment Remot” de Medtronic, utilitzat per al seguiment de pacients implantats amb marcapassos o bombes d'insulina, es redissenya específicament per al Covid-19. L'Hospital de Bellvitge a Catalunya, i HM Hospitals a Madrid, primers a utilitzar aquest sistema que connecta directament amb els seus pacients, seguint un protocol dissenyat d'acord amb les recomanacions dels professionals sanitaris.

Pacients que van a urgències amb símptomes i tornen a casa, i els que han estat hospitalitzats i donats d'alta, poden ser monitorats a través d'aquest sistema, connectat a una web per a professionals i a una App per a pacients. En el territori de l'Hospital de Bellvitge la iniciativa s'ha fet extensiva als Centres d'Urgència d'Atenció Primària (CUAPs) per al seguiment de pacients donats d'alta amb el mateix perfil.

L'avantatge és el control remot dels símptomes mitjançant un sistema d'alertes, que permet avançar-se a complicacions i establir pautes adequades de seguiment per a evitar reingressos hospitalaris.

És una solució, dissenyada amb la tecnologia de Persei Vivarium -companyia innovadora en maneig de dades clíniques-, que ja està disponible per a tots els hospitals que requereixin el seu ús immediat durant la pandèmia.

Medtronic, empresa multinacional americana de tecnologia mèdica, posa a la disposició del Sistema Nacional de Salut el seu “Centre de Suport al Seguiment Remot” per a monitorar a distància a pacients infectats amb Covid-19. És una solució digital que, de manera similar al que succeix en altres àmbits de seguiment mèdic (pacients amb marcapassos en cardiologia o amb bombes d'insulina en diabetis, àrees terapèutiques on la companyia és experta), permet realitzar un control a distància, en aquest cas, a persones infectades per Covid-19.

Avui ja està funcionant en hospitals de Madrid i en hospitals i CUAPs de la província de Barcelona, i la companyia ho posa a la disposició dels hospitals durant la pandèmia per Covid-19. L'objectiu principal és avançar-se a possibles complicacions que puguin desenvolupar aquests pacients, així com establir les pautes adequades en el moment precís, minimitzant reingressos hospitalaris que podrien haver-se evitat amb un seguiment pròxim del pacient.

Segons María Vila, presidenta de Medtronic a Espanya i Portugal, “la situació extraordinària d'alerta sanitària i les mesures de seguretat i aïllament que s'estan duent a terme a Espanya, dificulten la labor assistencial i provoquen un massiu ús dels recursos sanitaris. La solució que oferim al SNS permet conèixer l'evolució del pacient a distància, alliberant així recursos i evitant reingressos en Urgències i en hospitalització”.

L'objectiu principal del Centre de Suport que ofereix Medtronic és facilitar l'adopció del monitoratge remot en un hospital o fins i tot en una xarxa hospitalària, amb la finalitat d'adoptar el màxim potencial d'aquesta tecnologia digital. HM Hospitals de Madrid i Bellvitge a Catalunya, són alguns dels centres que ja estan implementant la tecnologia. A Bellvitge, l'aplicació d'un protocol consensuat entre les urgències de l'hospital i l'atenció primària del territori afegeix un alt valor assistencial a la gestió de la pandèmia.

Pacients “diana” de la plataforma de monitoratge remot

Les dades acumulades durant l'estat d'alerta sanitària a Espanya indiquen que un elevat percentatge de pacients que havia acudit a Urgències i havia estat remès a aïllament domiciliari per no presentar indicació d'hospitalització, és ingressat més endavant per empitjorament del seu estat clínic. A més, aquells pacients que han estat hospitalitzats i donats d'alta però que han de seguir en aïllament domiciliari, també necessiten un seguiment pròxim per a monitorar la seva evolució.

Per aquest motiu el “Centre de Suport al Seguiment Remot” de Medtronic Espanya dirigeixi específicament el seu sistema a aquests dos grups de pacients amb Covid-19:

- Els pacients que procedeixen d'Urgències i que han estat enviats als seus domicilis per al seguiment de la progressió dels símptomes.

- Els pacients que són donats d'alta després d'hospitalització convencional, enviats als seus domicilis per a seguiment de l'evolució dels seus símptomes.

Tecnologia digital i protocols, claus per al seguiment remot de símptomes de Covid-19

El sistema de seguiment remot de Medtronic utilitza la tecnologia de Persei Vivarium, companyia innovadora en el maneig de dades clíniques i les solucions de les quals s'utilitzen en nombrosos països per centenars d'hospitals; i consta, tècnicament, de dues parts:

1. Un sistema d'informació en un entorn WEB per als professionals clínics, connectat amb el propi Centre de Suport al Seguiment Remot de Medtronic.

2. Una APP per a pacients, compatible amb iOS i Android, que recull de manera remota símptomes durant l'aïllament. A través d'aquesta app, el pacient emplenarà i enviarà els qüestionaris sobre la base d'un protocol dissenyat juntament amb professionals sanitaris. El pacient rebrà notificacions cada vegada que hagi de realitzar una acció en l'app (ex. mesura temperatura corporal).

Una vegada el pacient s'ha registrat, se li programarà la pauta de seguiment remot, que serà la mateixa per a tots els pacients i definida pel protocol de seguiment. Al pacient se li activaran tasques de manera periòdica, on haurà d'ingressar la seva temperatura corporal i contestar a una bateria de preguntes dissenyades per a saber quin és l'estat clínic del pacient.

Les respostes arriben a la web i, automàticament, es generarà un triatge, en funció del protocol que s'ha dissenyat per a tal fi, i es mostraran a l'equip clínic en un panell de control, a través d'un codi de color (vermell-groc-verd). Aquest codi de color estableix una estratificació dels pacients en funció del risc, que permet a l'equip clínic actuar de manera més urgent en els més inestables (vermells).

  • medtronic hub