La Dra. Marta Fulla, premi de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia a la millor publicació del 2020

-

La Societat Catalana d’Otorinolaringologia ha atorgat el premi a la millor publicació de l’any 2020 a la Dra. Marta Fulla, facultativa especialista del Servei d’Otorinolaringologia del nostre hospital.

El guardó li ha estat atorgat com a primera firmant de l’article Human Papillomavirus and Factors Associated with Recurrence in Sinonasal Inverted Papillomas from Poland and Spain, publicat a Head and Neck Pathology.

El papil·loma invertit sinonasal és un tumor benigne però localment agressiu que té tendència a la recurrència i a la transformació maligna. El paper del virus del papil·loma humà (VPH) en aquest tumor és controvertit.

El treball va estudiar la prevalença i la distribució del VPH en el papil·loma invertit sinonasal a dues àrees geogràfiques diferents (Espanya i Polònia) i l'associació entre la recurrència del tumor i la infecció pel virus, així com altres factors etiològics potencials.

Va incloure dues cohorts retrospectives de pacients amb aquest tumor, 46 d’Espanya i 33 de Polònia, dels quals es van analitzar diferents dades i mostres que van ser objecte d’avaluació histopatològica, control de qualitat de l’ADN i detecció d’ADN-VPH per PCR, entre d’altres estudis.

Entre els diferents resultats, destaca que només en quatre pacients –dos de cada regió– es va detectar ADN del virus del papil·loma humà.

Aquesta baixa prevalença suggereix que el VPH no és una etiologia principal per al desenvolupament d’aquestes lesions. A partir d’aquí, cal investigar amb més pacients i amb biomarcadors addicionals per entendre millor els factors de risc predisposants.

  • Societat Catalana d’Otorinolaringologia