La 5a jornada Matí Al•lèrgia Bellvitge tracta l’anafilaxi, la reacció al•lèrgica més greu

-

Els estudis indiquen que a l’Estat Espanyol la incidència de l’anafilaxi és d’1,75 casos per 100.000 habitants/any i és major en els infants d’entre 0 i 4 anys

En els darrers anys ha augmentat entre 5 i 7 vegades el volum d’ingressos hospitalaris per aquest motiu

El 6 d'octubre s'ha celebrat la cinquena edició del Matí Al·lèrgia Bellvitge, dedicat enguany a l'anafilaxi. L'anafilaxi és una reacció al·lèrgica greu d‘instauració ràpida i potencialment mortal que en les admissions hospitalàries dels darrers anys s’ha vist incrementada entre 5 i 7 vegades.

En la jornada, que organitzen en format online la Secció d'Al·lergologia del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), i que compta també amb l'aval de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC), hi participaran especialistes en al·lergologia, medicina de família, urgències i infermeria.

L’anafilaxi es manifesta amb símptomes i signes al·lèrgics que afecten a dos o més òrgans diferents: pell, aparell respiratori, aparell circulatori, aparell digestiu, i amb símptomes neurològics. En els casos més greus pot arribar a provocar xoc i mort.

Les causes més freqüents d’anafilaxi són les reaccions al•lèrgiques als fàrmacs, als aliments i a les picades d’himenòpters (abelles i vespes). Ara bé, això varia segons l’edat del pacient, de manera que en infants la principal causa són els aliments mentre que en adults ho són els medicaments. Tanmateix, fins en un 22% de casos no pot identificar-se’n la causa.

A la Secció d’Al·lergologia de l’HUB el 4% de les primeres visites ateses l’any 2020 van correspondre a anafilaxis. La meitat dels casos van ser per al·lèrgia a aliments, seguits d’al·lèrgia a medicaments i a verí d’himenòpters. Aquest darrer cas es pot tractar mitjançant la immunoteràpia específica. Consisteix en l’administració d’un extracte que conté el verí de l’himenòpter responsable i que s’ha d’administrar amb una periodicitat mensual a l’hospital, ja que existeix el risc de reaccions greus. Amb aquest tractament, que té una eficàcia del 98%, en cas de nova picada el pacient només presenta una reacció local “normal”. Actualment a la Secció d’Al·lergologia de l’HUB hi ha 26 pacients que segueixen aquest tractament.

Els estudis indiquen que a l’Estat Espanyol la incidència de l’anafilaxi és d’1,75 casos per 100.000 habitants/any. Tot i que pot produir-se a qualsevol edat, la incidència és major en els infants d’entre 0 i 4 anys. Pel que fa a la mortalitat, i segons dades europees, aquesta oscil·la entre 0,03 i 6 morts per 100.000 persones/ any.

El més important en l’anafilaxi és identificar-la el més aviat possible i tractar-la de manera precoç i enèrgica amb adrenalina intramuscular, ja que s’ha comprovat que el retard en la seva administració s’associa a major risc de mort.  “Malauradament hi ha molta reticència a administrar-la per por a possibles efectes adversos”, segons destaca la Dra. M. Teresa Dordal, especialista de la secció d’Al·lergologia de l’HUB. Ara bé, en un registre realitzat a Catalunya (estudi ADRESCAIC) en què va participar, entre altres centres, la Secció d’Al·lergologia de l’HUB, es va comprovar que, tot i que els efectes adversos afectaven a una cinquena part dels pacients, en general eren lleus i transitoris i s’associaven a una edat més avançada, a dosis més elevades o a una administració per via intravenosa. “Així doncs, en dosis recomanades i per via intramuscular es considera un fàrmac segur i eficaç”, conclou la Dra. Dordal.

En el decurs de la jornada, s'ha abordat la prescripció d’adrenalina autoinjectable a tots els pacients que hagin presentat una anafilaxi. Es tracta d’un dispositiu que conté una dosi d’adrenalina i que està preparat per a què el pacient mateix se’l pugui administrar a la cuixa sense que sigui necessari tenir coneixements sanitaris. La seguretat i facilitat d’ús que aporten els autoinjectors és un valor afegit quan cal una administració ràpida d’adrenalina en una situació greu i estressant.

Dessensibilització per a tractaments oncològics

Fruit de la col·laboració entre l’Institut d’Oncologia (ICO) i l’HUB, els especialistes d’al·lergologia d’ambdós centres atenen pacients amb antecedents de reaccions anafilàctiques a fàrmacs quimioteràpics i tractaments biològics. Donat que sovint es tracta de medicaments essencials per a aquests pacients, l’única manera que es pugui continuar administrant el fàrmac és mitjançant el procediment anomenat “dessensibilització”, que consisteix a induir un estat temporal de tolerància que permeti tractar-lo adequadament amb el fàrmac prèviament implicat en la reacció al·lèrgica.

Per poder realitzar aquest procediment és imprescindible comptar amb al·lergòlegs experts que, en col·laboració amb els oncohematòlegs, farmacèutics i el personal d’infermeria, puguin dur a terme el procés de dessensibilització amb èxit i seguretat.

Durant l’any 2020, a la Unitat de Dessensibilització a Fàrmacs Oncohematològics (UDFO) ICO-HUB van ser atesos un total de 63 pacients amb anafilaxi per fàrmacs oncohematològics. Es van realitzar 410 procediments de dessensibilització amb més d’un 99% d’èxit.

  • ANAFILAXI