El Dr. Jordi Ponce parla a "El Llobregat" sobre el Congrés de Cirurgia Ginecològica

El Llobregat -