Qui som?

Les funcions del Comitè de Simulació de l’HUB són proposar, promocionar, facilitar, vetllar i organitzar la integració de la simulació d’habilitats tècniques i no tècniques en la formació dels professionals de les Ciències de la Salut, tant durant el període de formació sanitària especialitzada com posteriorment. 

 

simulacio

Aquest Comitè està format per professionals d’especialitats mèdiques, quirúrgiques, centrals i infermeria de l’Hospital Universitari de Bellvitge

Dr. Ricard Ramos. President del Comitè.

Dr. Jordi Castillo Garcia. Coordinació docent i tècnica

Sra. Antonia Pertusa Pascual. Gestora Econòmica

Dr. Álvaro Arcocha. Sots-president del Comitè. Subdirector del Procés Quirúrgic i Àrea de Crítics.

Dr. Albert Gil. Secretari del Comitè. Servei d’Anestesiologia i Reanimació.

Dr. Antoni Sabaté. Servei d’Anestesiologia i Reanimació. Representant UB.

Dra. Elena Iborra. Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular.

Dr. José Carlos Salado. Servei de Cardiologia.

Dra. Carmen Gómez. Servei de Reumatologia.

Dra. Ana López Ojeda. Cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora.

Dra. Carla Bettónica. Servei de Cirurgia General i Digestiva.

Dr. Jordi Castillo García. Infermer – Àrea Procés Quirúrgic.

Dr. José Maria Mora Luján. Servei de Medicina Interna.

Dr. Daniel Lorenzo. Servei d’Oftalmologia.

Dr. Joan Gornals. Servei d’Aparell Digestiu.

Dra. Rosa López. Servei de Pneumologia.

Dra. Maria Àngels de Miquel. Servei de Radiodiagnòstic.

Dr. Josep Agulló. Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.