Nous residents

nouosresidents_hub

Des d'aquesta pàgina et pots informar dels tràmits administratius necessaris per poder començar la teva residència a Hospital de Bellvitge.

Tràmits administratius per a la incorporació:

Departaments on hauràs de lliurar els documents, per correu electrònic o presencial:

Docència

Registre nou resident:

Direcció de Recursos Humans. Unitat de Gestió de Personal (presencial)

Telèfon 93 260 75 71

Documents per formalitzar el contracte (Recursos Humans, planta 18):

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER DONAR D’ALTA A UN PERSONAL RESIDENT A L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE

 • Fotocòpia papereta adjudicació de la plaça
 • Fotocòpia DNI/NIF/NIE
 • Fotocòpia document amb número d’afiliació a la seguretat social
 • Justificant titular compte bancari
 • 1 Fotografia mida carnet
 • Fotocòpia títol de medicina i per estrangers homologació (compulsats)
 • Fotocòpia carnet de col·legiat
 • Fotocopia certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.

MOLT IMPORTANT: La presentació de tota aquesta documentació és imprescindible per poder realitzar qualsevol tràmit relacionat amb el contracte.

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals

Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, Mòdul Jardí: On et donaran cita, per a que et facin la revisió mèdica, obligatòria per a la incorporació.

Com a nou professional de l´Hospital de Bellvitge és imprescindible que et facis una revisió mèdica a l´inici de l´activitat laboral. Per a fer-la, cal que us poseu en contacte amb la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals per correu electrònic a ubp@bellvitgehospital.cat especificant a l’assumpte: VISITA MÈDICA RESIDENT R1. A la sol·licitud electrònica s’ha d’incloure les següents dades: Nom i cognoms, NIF/NIE, data de naixement i el número de telèfon mòbil de contacte. El dia de la revisió mèdica hauràs de portar carnet de vacunació.

Com demanar guixeta

Enviar un correu a taquilla@bellvitgehospital.cat amb assumpte "Sol·licitud guixeta R1 Incorporació" i la següent informació: Nom i cognoms

 • DNI/NIE
 • Especialitat
 • Telèfon
 • Correu electrònic

L'acte de Benvinguda de Residents 2022 serà el proper 30 de maig a les 8h del matí a la sala c'actes de l'HUB