Un estudi revela la necessitat de revisar les mesures de control de temperatura als hospitals per controlar la legionel·la

- Recerca

El treball del Grup d'Estudi Clínic i Ambiental de les Malalties Infeccioses (CEID) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP), liderat per la Dra. Laura Gavaldà de l'Hospital Universitari de Bellvitge en col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i l'Agència de Salut Pública de Barcelona, ha revelat descobriments significatius sobre la supervivència de la bactèria Legionella pneumophila en sistemes d'aigua hospitalaris. Publicat recentment a la revista Science of The Total Environment, l'estudi suggereix ajustos en les polítiques de control per combatre eficaçment la legionel·losi.

L'estudi va examinar 80 aïllats de Legionella pneumophila serogrup 6 de dos sistemes independents d'aigua calenta en un hospital, destacant la variabilitat genotípica i la termotolerància de les soques. Utilitzant citometria de flux per avaluar la integritat de les membranes després d'exposar les bactèries a temperatures de 50°C, 55°C i 60°C durant 24 hores, es va descobrir que un percentatge significatiu de les bactèries no mostrava creixement en els cultius en placa però romanien en un estat viable però no cultivable (VBNC). Específicament, el 52% de les bactèries a 50°C i el 23% a 55°C conservaven la seva integritat membranal, mentre que només menys del 5% ho feia a 60°C. Aquests descobriments subratllen la limitació del mètode de cultiu en placa per detectar Legionella sota condicions d'estrès tèrmic.

Noemí Párraga, primera autora de l'estudi, destaca: "La tècnica del cultiu en placa per al control de Legionella, exigida per la legislació espanyola, subestima la presència d'aquesta bactèria sotmesa a factors d'estrès ja que pot romandre en un estat viable però no cultivable. Aquest estat pot revertir-se, recuperant el microorganisme la seva capacitat infectiva.

" Aquest estudi planteja la possibilitat de millorar els mètodes de detecció per garantir entorns hospitalaris segurs, reconeixent que la Legionella pot suportar les temperatures reglamentàries i romandre en un estat viable però no cultivable. És recomanable tenir en compte aquesta subpoblació en les avaluacions, ja que té el potencial de tornar-se infecciosa.

"L'augment de 5°C en la temperatura als punts terminals dels circuits d'aigua calenta podria reduir notablement els casos de legionel·losi, sobretot en centres amb alta presència de persones de risc", apunta la Dra. Gavaldà.

El 2022 es va publicar a Espanya el nou Reial Decret 487/2022, que estableix els requisits sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi. Aquest document defineix una sèrie de mesures per a la prevenció i control de Legionella en instal·lacions d'aigua. Una de les mesures definides és la temperatura en els circuits d'aigua calenta i freda. S'estableix una temperatura mínima de 60°C als acumuladors i de 50°C als punts terminals (aixetes i dutxes) i en el retorn. El mínim requerit en l'actual reial decret són els controls microbiològics mitjançant cultiu en placa.

La doctora Laura Gavaldà era, en el moment de l'estudi, facultativa especialista del Servei de Medicina Preventiva i d'Higiene Hospitalària de l'Hospital de Bellvitge. Actualment és cap del Servei de Prevenció i Control de la Tuberculosi i Programes Específics de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

Referència

Párraga-Niño N, Cortès-Tarragó R, Quero S, Garcia-Núñez M, Arqué E, Sabaté S, Ramirez D, Gavaldà L. Persistence of viable but nonculturable Legionella pneumophila state in hospital water systems: A hidden enemy? Sci Total Environ. 2024 Jun 1; 927:172410. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.172410.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: