Un estudi demostra l’estalvi econòmic que suposa la crioablació percutània

- Recerca

El cap clínic de la secció de Radiologia Musculoesquelètica del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’HUB, el Dr. José Antonio Narváez, ha realitzat una avaluació comparativa dels costos de la crioablació percutània en relació amb la cirurgia convencional en tumors desmoides extraabdominals. La crioablació percutània és una operació realitzada per radiòlegs intervencionistes que permet la destrucció tumoral per congelació, mitjançant la introducció d’unes agulles dins del tumor per situar la temperatura per sota dels -40ºC.

Aprofitant l’expertesa de l’Hospital Universitari de Bellvitge en la crioablació percutània per a tumors de l’aparell locomotor, la secció de Radiologia Musculoesquelètica ha impulsat l’estudi per xifrar els seus costos respecte a la cirurgia convencional. Els tumors desmoides (DT) o fibromatosi profunda són tumors de teixits tous, localment agressius, que requereixen intervenció quan progressen. La cirurgia ha estat l'estàndard d'or del tractament, però noves tècniques menys invasives com la crioablació percutània han demostrat la seva eficàcia, reduint els recursos sanitaris i les complicacions.

Concretament, l’estudi pretenia comparar el cost total d’aquesta nova tècnica amb la cirurgia convencional per a pacients amb DT extraabdominals i/o de paret abdominal, candidats a tractament ablatiu local a Espanya. El cost total de la crioablació percutània (5.774,78€/pacient-any) va ser inferior al cost total de la cirurgia convencional (6.780,98€/pacient-any), donant lloc a un estalvi de fins a 80.002€ anuals si el procediment s’apliqués als casos potencialment tractables a nivell estatal. El Dr. Narváez i altres col·laboradors van realitzar una anàlisi retrospectiva de 54 casos quirúrgics en tres hospitals estatals (Bellvitge, La Paz i Son Espases) per estimar el cost de la cirurgia convencional mitjançant els GRD o grups relacionats pel diagnòstic.

De cara a recerca futura, el Dr. Narváez considera beneficiós incorporar l'avaluació dels resultats de salut de les intervencions, així com fer comparacions amb altres procediments o ampliar l'anàlisi a altres tumors musculoesquelètics.

L’estudi complet s’ha publicat a Insights into Imaging, una revista de l’European Society of Radiology (ESR) https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-023-01580-w